Obiekt powstanie na obrzeżach miasta, przy ul. Kościuszki. Zajmie 2,5 ha powierzchni i będzie sąsiadował z miejską oczyszczalnią ścieków.

Nowe paliwo

W nowej elektrociepłowni zastosowane będą nowoczesne technologie, bazujące na ekologicznym paliwie. To zrębki drzewne będące odpadem z produkcji leśnej. Jak podkreśla Grzegorz Maj, członek zarządu ENERIS Siematycze (spółki, która zajmuje się projektem i budową instalacji), pozwoli to wycofać się z użytkowania kotłowni węglowych i gazowych, które do tej pory były podstawowym źródłem ciepła dla mieszkańców Siematycz.

Paliwo – zrębki drzewne, będzie pochodzić od lokalnych dostawców prowadzących produkcję leśną. Ważne, że zostanie zachowany zerowy bilans dwutlenku węgla – przyjmuje się bowiem, że emisja do atmosfery ze spalania biomasy leśnej jest równoważona przez naturalny proces fotosyntezy. Z racji usytuowania instalacji, pojazdy dowożące paliwo nie będą stanowić utrudnienia dla mieszkańców – dodaje.

Szczytowa moc cieplna nowej elektrociepłowni będzie wynosić 13 MW, a moc energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji – 8,5 MW. Roczne zapotrzebowanie na paliwo szacuje się na 77 tys. ton. Do odpowiednich punktów ciepło dostarczą nowoczesne ciepłociągi, a energia elektryczna o napięciu 15 kV przesyłana będzie podziemnym kablem elektroenergetycznym.

Ekokorzyści

Władze Siematycz nie kryją entuzjazmu.

Największą korzyścią z budowy elektrociepłowni na biomasę upatrujemy w zmniejszeniu tzw. niskiej emisji szkodliwych gazów oraz pyłów emitowanych przez istniejące kotłownie węglowe. Czynnik środowiskowy w połączeniu z zachowaniem stabilności cen ciepła oraz zwiększeniem dochodów podatkowych miasta stawiają inwestycję jako mającą duży wpływ na polepszenie warunków życia mieszkańców naszego miasta – podkreśla burmistrz Siematycz, Piotr Siniakowicz.

Do mieszkańców czyste ciepło dotrze najpewniej w drugiej połowie 2019 r.

Kolejny klaster energii

Elektrociepłownia biomasowa to nie pierwsza ekoinwestycja miasta. Wcześniej Siematyczom udało się wybudować na terenie oczyszczalni ścieków biogazownię i wykonać kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej; w realizacji jest jeszcze farma fotowoltaiczna na ujęciu wody oraz budowa małej elektrowni wodnej na jazie między zalewami. Nowe działania w zakresie modernizacji gospodarki cieplnej i energetycznej miasta przeprowadzane będą w ramach działalności powołanego we wrześniu br. Siematyckiego Klastra Energii.

ENERIS Siematycze to jedna ze spółek Grupy ENERIS – firmy, której filarem działalności jest ochrona środowiska i gospodarka surowcowa oraz komunalna na terenie kilkudziesięciu gmin w Polsce.

Przeczytaj także: W Jeleniej Górze powstał klaster energii odnawialnej