Partnerzy portalu

Gmina Biecz: zielone strefy energetyczne to niska emisja i efektywność energetyczna

Opublikowano: 29-06-2018 Źródło: zewnętrzne

Wczoraj, 29 czerwca br., odbyło się piąte z planowanych 10 spotkań z przedstawicielami JST, przedsiębiorcami oraz społecznością lokalną. Wydarzenie – warsztaty szkoleniowe pn. „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko” – zorganizowano w kinie Farys w Bieczu.


Utworzenie zielonych stref energetycznych to już konieczność? Fot. Stowarzyszenie ideaTECH Utworzenie zielonych stref energetycznych to już konieczność? Fot. Stowarzyszenie ideaTECH

Warsztaty o godz. 13 oficjalnie otworzył prezes zarządu Stowarzyszenia ideaTECH – Grzegorz Mental, który zarazem przedstawił program warsztatów i poprowadził spotkanie w roli konferansjera. Warsztaty zgromadziły kilkudziesięcioosobowe audytorium.

Pierwszy ze prelegentów – dr inż. Tomasz Fiszer – omówił zagadnienia związane z termomodernizacją jako elementem gospodarki niskoemisyjnej, finansowanie przedsięwzięć poprawiających wykorzystanie energii, a także blok tematyczny poświęcony planowaniu energetycznemu w kontekście utworzenia „zielonych stref energetycznych” w gminach.

Szkoleniowiec swoje wystąpienie rozpoczął od wprowadzenia, poświęconego ogólnemu tematowi: zielonemu budownictwu. Uczestnicy mogli się dowiedzieć, z czym wiąże się to hasło i jakie w najbliższej przyszłości czekają nas zmiany (m. in. wymóg od 2020 r. budowy nowych konstrukcji o bardzo niskim lub „niemal zerowym zużyciu energii”).

Do 31 grudnia 2020 r. wszystkie państwa UE, zostały zobligowane do opracowania szczegółowych planów rozwoju i wdrożenia budownictwa niskoenergetycznego. W dalszej części swojego wystąpienia skupił się na zaakcentowaniu problemu niskiej emisji, szczególnie jej źródłach, aspektach prawnych (m. in. uchwała antysmogowa) oraz skutkach dla środowiska i zdrowia człowieka, a także planach przeciwdziałania (na poziomie ogólnokrajowym, ale i regionalnym).

Centralnym i najbardziej praktycznym aspektem wykładu było pokazanie przykładów, jak standard energetyczny budynku wpływa na zapotrzebowanie na ciepło i paliwa. Omówione zostały w zestawieniu przykłady małego domu jednorodzinnego, domu jednorodzinnego typu „kostka”, większego domu jednorodzinnego dwukondygnacyjnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego, a także budynku użyteczności publicznej oraz szkoły i sali gimnastycznej.

Trener udowodnił, że w każdym przedstawionym przypadku, występują oszczędności związane z kosztami ogrzewania, po wprowadzeniu kompleksowej modernizacji (dociepleniu np. ścian, niezależnie od stosowanego źródła ciepła). W przypadku domu jednorodzinnego, roczny koszt ogrzewania, przy zastosowaniu termomodernizacji i źródła ciepła w oparciu o węgiel kamienny, to oszczędności na poziomie 5,3–7,4 tys. zł., a w przypadku ogrzewania na gaz, przy zastosowaniu termomodernizacji, roczne oszczędności wyniosą 8–9,8 tys. zł., a więc jeszcze więcej. Celem tego przekazu, było pobudzenie wśród zebranej publiczności eko-świadomości oraz doedukowanie nt. tego, jak proste rozwiązania, mogą w znaczny sposób wpłynąć na poprawę jakości powietrza, a tym samym zdrowie i komfort życia mieszkańców na terenie danej społeczności lokalnej.

W swojej prezentacji Pan doktor odniósł się jeszcze do tematyki audytingu energetycznego, przedstawił pokrótce skąd można pozyskać dofinansowanie na działania inwestycyjne w powyższym zakresie, jak i również z wykorzystaniem OZE, a swoją wypowiedź zakończył przedstawieniem autorskiej koncepcji „zielonych stref energetycznych” ekspertów Stowarzyszenia ideaTECH.

Drugi z trenerów, mgr inż. Paweł Tomaszewski wystąpił z prelekcją pt. „Poprawa efektywności energetycznej jako jeden głównych celów dbałości o środowisko. Odnawialne Źródła Energii. Białe certyfikaty jako mechanizmy stymulujące działania proefektywnościowe. Rozproszony pomiar zanieczyszczenia powietrza. Elektromobilność.” 

Swój wykład rozpoczął od przedstawienia trzech głównych haseł swojej prezentacji szkoleniowej, tj.: wyczerpujące się zasoby nieodnawialnych źródeł energii, rosnące zapotrzebowanie na energię oraz wzrastające zanieczyszczenie środowiska. Na wstępie zaakcentował również problemy z jakimi wkrótce świat będzie się musiał zmierzyć, tj. słabnącym prądem atlantyckim Golfstrom, globalnym ociepleniem, problemem ilości zgonów z powodu niskiej jakości powietrza, słabych zasobów wody pitnej (jak mówił: Polska może być Egiptem Europy) itd.

Uczestnicy mogli się np. dowiedzieć, że Polska, zaraz po Czechach, jest najuboższym krajem w Europie pod względem zasobów wodnych. Na każdego Polaka przypada realnie około 500 m3 wody rocznie (w tym również tej zanieczyszczonej). Do audytorium zwrócił się z pytaniem: co możemy zrobić? Wśród propozycji wymienił: ciągły monitoring zanieczyszczeń, poprawę efektywności energetycznej (kogeneracja, poprawa efektywności spalania, odzysk energii, inne działania proefektywnościowe), inwestycje w OZE, elektromobilność oraz elektrownie jądrowe.

W dalszej części swojego wystąpienia trener pokazał uczestnikom Polskę na tle innych krajów, m. in. pod kątem wykorzystania OZE. Przedstawił wyliczenia nt. oszczędności energii, związanej z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych. Niestety, bez wsparcia finansowego, ciągle czas zwrotu takiej inwestycji na własne potrzeby nie należy do zbyt krótkich i wynosi 11–12 lat.

Do przedstawicieli JST zaadresował szczególnie jeden z modułów swojej prelekcji, dotyczący dofinansowania inwestycji gmin w zakresie elektromobilności, zachęcając tym samym do zgłębienia tego zagadnienia, a w razie pytań, bądź większego zainteresowania, to kontaktu z ekspertami Stowarzyszenia, w celu zweryfikowania możliwości oraz szans realizacji przedsięwzięcia w tej tematyce na terenie swojej gminy.

Warsztaty wzbudziły zainteresowanie przede wszystkim przedstawicieli samorządów, ale i zaciekawionych tematem mieszkańców, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie poprawy efektywności energetycznej, oszczędności z tego tytułu oraz mechanizmów wsparcia finansowego. Uczestników spotkania najbardziej zainteresowało zagadnienie wymiany kotłów i w tej materii, po zakończeniu sesji prezentacyjnej, padło najwięcej pytań. Po zakończeniu warsztatów, w ramach konsultacji eksperckich nasi trenerzy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia ideaTECH odpowiadali na pytania indywidualne oraz udzielali informacji, gdzie i jak można jeszcze poszerzyć swoją wiedzę z przedstawionego zakresu tematycznego podczas warsztatów.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Urzędu Miejskiego w Bieczu za pomoc w organizacji warsztatów i jednocześnie zapraszamy zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Najbliższe odbędzie się pod koniec sierpnia br. Kolejne planowane są we wrześniu. Więcej informacji wkrótce na naszych stronach internetowych: www.zielonestrefy.pl oraz www.ideatech.org.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach POIS/2.4.5/2/2015, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020, Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja

Nazwa projektu: Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko

Całkowita wartość projektu: 303 173,28 zł.

Kwota dofinansowania: 235 647,45 zł.

Więcej o projekcie: strona www projektu

Fot. Stowarzyszenie ideaTECH Fot. Stowarzyszenie ideaTECH

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.