Budowa nowych bloków w Elektrowni Opole to największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 r. Po jej zakończeniu, opolska elektrownia uplasuje się w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie – chwali się PGE. Realizacja inwestycji ma wpłynąć też na zwiększenie się roli elektrowni w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Po oddaniu nowych jednostek elektrownia zaspokajać będzie 8% obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach.

Budowa dwóch nowoczesnych jednostek to flagowa inwestycja PGE. Jesteśmy dumni, że tak skomplikowany proces, zarówno pod kątem inżynieryjnym, jak i projektowym, powoli dobiega końca i możemy pochwalić się kolejnym, zakończonym sukcesem etapem, jakim jest pierwsze rozpalenie kotła. Zastosowanie najnowszych technologii w Elektrowni Opole na blokach 5 i 6 pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej na poziomie około 46% – dużo wyższej od obecnie funkcjonujących w polskiej energetyce oraz umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o około 20% na jednostkę wyprodukowanej energii. Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole w istotny sposób przyczynią się do realizacji najnowszych celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, ponieważ będą zastępować jednostki wycofywane w innych elektrowniach, wybudowane w latach 60. i 70. XX w. – powiedział Radosław Rasała, p.o. prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.


Realizacja inwestycji rozpoczęła się ponad cztery lata temu, w lutym 2014 r. Od tego momentu na placu budowy wykonano szereg prac budowlanych, w tym zamontowano konstrukcję kotłowni i części ciśnieniowe kotłów obu bloków, a także konstrukcje maszynowni; wybudowano  też płaszcze chłodni kominowych, o wysokości przeszło 185 m.

Jednym z ważniejszych kamieni milowych był etap prac realizowanych na początku 2017 r. Wtedy między innymi dostarczony i posadowiony został stojan generatora bloku numer 6 oraz zakończono, z wynikiem pozytywnym, próbę wodną kotła bloku numer 5. Z wynikiem pozytywnym zakończono także próbę ciśnieniową rurociągów wysokoprężnych oraz skraplacza bloku numer 5. Pozytywnie zakończone zostały również testy i próby odbiorowe urządzeń elektrycznych. Zamontowane zostały turbozespoły dla bloków 5 i 6 i kotły parowe z urządzeniami pomocniczymi, a także elektrofiltry oraz instalacja odsiarczania spalin – podała spółka.

13 listopada 2018 r. nastąpił kolejny istotny etap realizacji inwestycji. Wtedy po raz pierwszy rozpalono kocioł bloku nr 5; miało to na celu  zabezpieczenie przed korozją część ciśnieniową kotła. Po ustabilizowaniu pracy kotła opalanego olejem lekkim i uzyskaniu warstwy magnetytowej zostanie podane paliwo główne, czyli węgiel kamienny.

Rozpalenie kotła potwierdza jednocześnie wejście w etap gorącego rozruchu bloku nr 5. Ten etap z kolei zakończy się synchronizacją turbozespołu nr 5 o mocy 900 MW z systemem elektroenergetycznym kraju.

Jak podaje spółka, w kolejnych miesiącach, oprócz prowadzonych niezbędnych pomiarów technicznych, optymalizowania procesu spalania i regulacji układów pomocniczych, zostaną  przeprowadzone pomiary gwarancyjne oraz trzydziestodniowa próba nieprzerwanej pracy. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów bloku energetycznego, co pozwoli na przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji, które zgodnie z harmonogramem nastąpi do 15 czerwca 2019 r. Zakończenie budowy bloku nr 6 nastąpi cztery miesiące później, tj. 30 września 2019 r.

Inwestycja o wartości 11,6 mld zł realizowana jest przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Przeczytaj także: Kiedy powstaną pierwsze farmy morskie PGE? W 2021 r. pierwszy krok milowy