Realizacja tego kontraktu będzie kosztować 58 mln zł. Modernizację instalacji odsiarczania spalin i układu odprowadzania spalin Elektrowni Łaziska wykona konsorcjum: Budimex S.A. oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe.

Przyjęte przez Unię Europejską w 2017 r. konkluzje BAT nakładają na duże obiekty energetyczne, już od 2021 r., restrykcyjne wymogi środowiskowe, dotyczące mniejszej emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu chloru, rtęci i fluorowodoru.


Opracowaliśmy szeroko zakrojony program, którego efektem będzie dostosowanie naszych aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów środowiskowych. Podpisana umowa jest pierwszym etapem tego projektu i potwierdza, jak poważnie podchodzimy do kwestii ochrony środowiska, w szczególności, w tym przypadku, jakości powietrza – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

Modernizacja elektrowni w Łaziskach obejmie m.in. likwidację wymiennika GAVO na IOS (Instalacja Odsiarczania Spalin) oraz budowę dodatkowego „mokrego” komina do odprowadzenia spalin z absorbera. Ponadto wyremontowany zostanie absorber – będzie to polegać na zabudowie półki sitowej poprawiającej skuteczność odsiarczania. Zaplanowano także wykonanie połączenia czopuchów kanałów spalin bloków 9 i 10 z czopuchem kanałów spalin bloków 11 i 12 wraz z zabudową klap szczelnych umożliwiającą dowolną konfigurację pracy bloków na dowolny IOS.

Jak czytamy w komunikacie, przeprowadzenie programu dostosowania bloków energetycznych do warunków pracy obowiązujących po roku 2021 przyczyni się do wydłużenia okresu ich eksploatacji oraz utrzymania potencjału wytwórczego Grupy Tauron.

Elektrownia Łaziska posiada 1155 MWe zainstalowanej mocy elektrycznej: dwa bloki o mocy po 125 MW, trzy bloki o mocy po 225 MW, jeden blok o mocy 230 MW. To jedna z 18 elektrowni systemowych pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Przeczytaj także: OZE – rekordowa liczba przyłączy w Tauronie