• Nowa instalacja kogeneracyjna wyeliminuje węgiel przy produkcji ciepłej wody latem
  • Łączna moc cieplna agregatów wyniesie 8,32 MWt, a moc elektryczna – 8,72 MWe
  • Udział ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji wzrośnie z 32% do 51,4%

MEC Piła na realizację projektu otrzymał dofinansowanie od NFOŚiGW ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pieniądze będą pochodzić z puli przeznaczonej na promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Całkowita wartość projektu to ponad 48,6 mln zł brutto, a wnioskowana wysokość dofinansowania to blisko 18,5 mln zł – czytamy w komunikacie.

Instalacja powstanie przy ul. Krzywej w Pile. Będzie wyposażona w trzy gazowe agregaty kogeneracyjne o łącznej mocy cieplnej 8,32 MWt oraz łącznej mocy elektrycznej 8,72 MWe. Będą one produkować rocznie 40 561,2 GJ ciepła oraz 41 848,6 MWh energii elektrycznej. Dzięki temu latem wypełnią 100% zapotrzebowania na ciepłą wodę, bez konieczności uruchamiania źródeł węglowych.


Nowe źródło w pilskim systemie ciepłowniczym umożliwi zwiększenie udziału ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji, czyli przy jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej, z 32% do wartości 51,4%. Wpłynie również pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne Piły.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, Miejska Energetyka Cieplna Piła zmniejszy zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych i tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości wykorzystanego węgla i emisji m.in. CO2 do atmosfery. Inwestycja wpisuje się w unijne regulacje, a także założenia projektu Polityki Energetycznej Państwa do 2040, który zakłada modernizację polskiego ciepłownictwa i rozwój nowoczesnej kogeneracji – informuje MEC Piła.

W ramach projektu zostaną zamontowane także kolektory słoneczne, a pilski system ciepłowniczy stanie się efektywny energetycznie w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Dzięki temu, w przyszłości, spółka będzie mogła starać się np. o dodatkowe dofinansowania na podłączenia nowych odbiorców, likwidując przy tym tzw. niską emisję, która jest odpowiedzialna za powstawanie smogu.

Przeczytaj także: W ramach programu Mój Prąd dofinansowano prawie 3750 mikroinstalacji FV