• Budowa pochłonie 3,7 mld zł netto
  • Nowe bloki zastąpią wycofane dwie jednostki
  • W przyszłości mają produkować ciepło na lokalny rynek

Zadaniem wykonawców będzie głównie zaprojektowanie, dostawa, budowa, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji jednostek wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną. Nowe bloki powstaną w układzie jednowałowym, będą zasilane wysokometanowym gazem ziemnym. W skład obu wejdą m.in. turbiny gazowe i parowe, generatory, kotły odzysknicowe. Ponadto bloki zostaną wybudowane w taki sposób, żeby w przyszłości była możliwość wyposażenia ich w moduł, który umożliwi kogeneracyjne wytwarzanie ciepła technologicznego (para technologiczna) i grzewczego (woda sieciowa) na potrzeby lokalnego rynku ciepła.


Koszt budowy dwóch bloków Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie (woj. zachodniopomorskie) wyniesie 3,7 mld zł netto, ponadto 1,03 mld zł to wartość powiązanej 12-letniej umowy serwisowej. Przekazanie nowych jednostek do eksploatacji ma nastąpić w grudniu 2023 r. Oba bloki gazowo-parowe o łącznej mocy około 1400 MW będą powstawać w formule „pod klucz".

Kluczowa dla PGE GiEK inwestycja oparta o paliwo gazowe zapewni odtworzenie mocy wytwórczych Elektrowni Dolna Odra, wycofanych już z eksploatacji dwóch bloków energetycznych nr 3 i 4 oraz przewidywanego zakończenia pracy bloków nr 1 i 2, które obecnie świadczą usługę interwencyjnej rezerwy zimnej na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – mówił, kiedy w czerwcu 2019 r. ogłoszono przetarg, Norbert Grudzień, wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK.

Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina wchodzi w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra, wspólnie z mieszczącymi się w Szczecinie elektrowniami Pomorzany i Szczecin. PGE GiEK to część Grupy PGE, której linie dystrybucyjne obejmują 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. W 2018 r. skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł.

Przeczytaj także: Szwedzi i Niemcy zamykają reaktory jądrowe. Wywołało to protesty