• Po modernizacji emisja NOx nie przekracza 150 mg/m3
  • Emisję związków siarki do atmosfery zredukowano poniżej 130mg/m3
  • Bloki będą uczestniczyć w rynku mocy po wejściu w życie nowych wymogów

Inwestycja za 100 mln zł

Prace za niemal 100 mln zł prowadzono w ramach trwającego od 2017 r. programu „Dostosowanie jednostek wytwórczych do warunków pracy obowiązujących po 2021 roku” w elektrowniach należących do spółki Tauron Wytwarzanie. Jego celem jest dostosowanie istniejących instalacji do nowych norm emisyjnych i wymogów rynkowych.

Rygorystyczne normy

Zakończenie modernizacji w Elektrowni Łaziska oznacza, że bloki 200 MW już dzisiaj spełniają rygorystyczne normy emisyjne w zakresie tlenków azotu i siarki. Dzięki temu od stycznia przyszłego roku będą mogły z powodzeniem funkcjonować na rynku mocy płynnie wchodząc w sierpniu w okres obowiązywania nowych wymogów środowiskowych. Jesteśmy przygotowani. To ważne także z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, gdyż nasze jednostki są stabilnymi źródłami energii – mówi Dariusz Niemiec, prezes Tauronu Wytwarzanie.


Modernizacja instalacji odazotowania

W trakcie prac rozbudowano cztery instalacje SCR (katalitycznego odazotowania spalin) obsługujące cztery bloki elektrowni. Zwiększono objętości katalizatorów montując piątą warstwę, wymieniono cztery warstwy istniejące i w ten sposób osiągnięto znaczną redukcję emisji tlenków azotu.

Dokonano modernizacji lub wymiany układów oczyszczania popiołu, wentylatorów i ciągów spalin. Dostosowano do nowych wymogów urządzenia oraz instalacje magazynowania i dawkowania reagenta, a także zaprojektowano i dostosowano urządzenia, instalacje, systemy oraz infrastrukturę niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania rozbudowanych instalacji SCR.

Odsiarczanie spalin

Równocześnie odnawiano instalację odsiarczania spalin i układ odprowadzania spalin. Zabudowano dodatkowy przewód kominowy, a istniejący dostosowano do odprowadzania spalin mokrych. Zmodernizowano absorber, przebudowano kanały spalin, unowocześniono systemy DCS (rozproszony system sterowania), CEMS (system monitoringu emisji) oraz AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka).

Znacząca redukcja emisji

Efektem przeprowadzonych prac jest osiągnięcie poziomu emisji NOx nieprzekraczającej 150 mg/m3 oraz emisji SOx nieprzekraczającej 130mg/m3. Aktualnie prowadzone są prace regulacyjne i odbiorowe nowych instalacji, ale już na tym etapie na podstawie wskazań aparatury obiektowej potwierdzono, że instalacje zapewnią dotrzymanie parametrów, które zaczną obowiązywać od 16 sierpnia 2021 r. – informuje spółka.

Prace w warunkach pandemii

Większość robót wykonywano po wprowadzeniu obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa. Wprowadzono szereg zasad obowiązujących pracowników elektrowni i osób zatrudnionych w firmach remontowych. Obok reguł ogólnych dotyczących utrzymania dystansu społecznego, zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji zastosowano także inne rozwiązania, jak rozproszenie godzin wejść i wyjść pracowników zarówno elektrowni, jak i przedsiębiorstw zewnętrznych. W taki sam sposób zorganizowano korzystanie z szatni i stołówek. Dokonano też podziału bram dla osób z różnych spółek.

Przeczytaj także: Zielona rewolucja w Wielkiej Brytanii