Krok do zakończenia naprawy

Grupa Tauron nie planuje inwestycji w sektor budownictwa energetycznego i nie będzie aktywnie działał w konsorcjum.

Podpisany dziś list intencyjny stanowi krok w kierunku zakończenia naprawy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie we współpracy z generalnym wykonawcą inwestycji. Nasze zaangażowanie pozwoli potencjalnym uczestnikom konsorcjum na oszacowanie ryzyk związanych z zaangażowaniem w Rafako poprzez uzyskanie kompletnych informacji dotyczących statusu prac naprawczych przy jednostce – wyjaśnia Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia.

Koncern energetyczny chce, by naprawa bloku w Jaworznie została przeprowadzona zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do 25 lutego 2022 r. Rafako nie widziało takiej możliwości.

Awaria najnowocześniejszego bloku w Polsce

Awarię istotnych elementów kotła zdiagnozowano podczas bieżącego postoju jednostki wytwórczej w czerwcu 2021 r. Od tego czasu blok nie działa. Jego uruchomienie będzie możliwe po naprawie usterek w rejonie komory paleniskowej.


Oddany w połowie listopada 2020 r. blok 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie ma sprawność 45,9% netto, znacznie wyższą niż stare bloki 120 MW. Dzięki temu emisje SO2 i NOx są mniejsze o ponad 80%, a emisja CO2 o 31%, o 2 mln ton rocznie mniej w porównaniu do jednostek zbudowanych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Obiekt będzie też przygotowany do budowy instalacji wychwytu CO2 ze spalin. Roczna produkcja energii elektrycznej na poziomie 6,5 TWh może zaspokoić potrzeby około 2,5 mln gospodarstw domowych.

Najnowocześniejsza jednostka węglowa w Polsce dysponuje 15-letnim kontraktem mocowym, co ma poprawić ekonomikę jej funkcjonowania. Docelowo może zmniejszyć moc do 37% przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Dzięki temu nie ma potrzeby wyłączania i ponownego włączania bloku. Ma to szczególne znaczenie przy rosnącej produkcji energii z niestabilnych odnawialnych źródeł energii.

Cele listu intencyjnego

Polimex-Mostostal poinformował w komunikacie giełdowym, że przedmiotem listu intencyjnego jest wola podjęcia prac związanych z ustaleniem 1) możliwości prawnych oraz faktycznych i warunków utworzenia konsorcjum w celu potencjalnego nabycia poza zorganizowanym systemem obrotu akcji Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu, 2) warunków transakcji, 3) współpracy z interesariuszami Rafako, w tym z bankami finansującymi i innymi wierzycielami, a także 4) przeprowadzenia badania due diligence.

Możliwe jest też udostępnienie NJGT wyników badania due diligence Rafako, dla oceny zasobów spółki niezbędnych do realizacji zobowiązań kontraktowych dotyczących budowy bloku 910 MW w Jaworznie.

Problemy Rafako

Rafako i jego spółka zależna E003B7 skierowały pod koniec września do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej wniosek o zakończenie mediacji prowadzonej z NJGT. Firma poinformowała wcześniej, że ustalony na początku sierpnia termin naprawy do 25 lutego 2022 r. jest nierealny.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki.

Przeczytaj także: Najdłuższy na świecie podmorski kabel połączył Wielką Brytanię i Norwegię