• Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe odpowiada za budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce
  • Do 2040 r. powstać mają bloki atomowe o łącznej mocy 6–9 GW
  • Budowa pierwszej siłowni jądrowej powinna zacząć się w 2026 r. 

Łukasz Młynarkiewicz to doktor nauk prawnych, radca prawny oraz wykładowca akademicki. Rozprawę doktorską poświęcił procesowi przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Skończył także International School of Nuclear Law – program Agencji Energii Jądrowej OECD oraz Uniwersytetu w Montpellier.

Od września 2019 r. był prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, a jako szef tej instytucji pełnił rolę pierwszego zastępcy gubernatora RP w Radzie Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w kadencji 2020-2022. Poza tym był przedstawicielem Polski w: Europejskiej Grupie Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG), Komitecie ds. Działalności Dozoru Jądrowego Agencji Energii Jądrowej (NEA/OECD), Grupie Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego (HERCA) oraz Zachodnioeuropejskim Stowarzyszeniu Regulatorów Jądrowych (WENRA).


Łukasz Markiewicz to także przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Energii Jądrowej (INLA), członek Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Poza tym doświadczenie zawodowe zdobywał jako dyrektor departamentu ocen oddziaływania na środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe odpowiada za przygotowanie i prowadzenie inwestycji polegającej na budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Docelowo będzie także zarządzać budową kolejnych reaktorów atomowych. Prezesem spółki jest Tomasz Stępień, a wiceprezesami, poza Łukaszem Markiewiczem, także Krzysztof Jackowski i Krystian Solawa. 

Budowa elektrowni atomowej w Polsce

Do 2040 r. w Polsce zbudowane mają zostać bloki atomowe o łącznej mocy 6–9 GW. Pierwszą polską elektrownię atomową, w gminie Choczewo, zbudują Amerykanie. Partner z USA zaproponował reaktory AP1000 generacji III+ (dwa takie bloki działają w Chinach, trwa budowa dwóch kolejnych, a w Stanach Zjednoczonych powstają jeszcze cztery). Obecnie toczy się procedura związana m.in. z transgraniczną oceną oddziaływania budowy elektrowni jądrowej w Polsce na środowisko. Dokumentacja została już przekazana krajom biorącym udział w międzynarodowej ocenie środowiskowej. Składa się z liczącego 1200 stron opracowania oraz raportu środowiskowego.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zakłada, że zezwolenie na budowę elektrowni atomowej zostanie wydane w 2025 r., a w 2026 r. rozpoczną się roboty.

Elektrownia atomowa. Polacy są „za”

W 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziło badania, z których wynika, że „za” budową pierwszej elektrowni atomowej jest 74% Polaków.

Zobacz nasz serwis specjalny ELEKTROWNIA JĄDROWA W POLSCE