Linię o długości 67 km uruchomiono we wrześniu. Podczas prac zmodernizowano i rozbudowano dwie stacje elektroenergetyczne: Lublin Systemowa oraz Chełm. Przedsięwzięcie realizowano przez siedem lat. Od listopada 2016 r. prowadzono prace planistyczne na obszarach Wólka, Miasta i Gminy Łęczna, Cyców, Chełm oraz Miasta Chełm, Siedliszcze, Niemce, Spiczyn, Puchaczów, Wierzbica. Zorganizowano szereg spotkań z mieszkańcami.

Prace objęły rozbudową stacji elektroenergetycznej Chełm. M.in. wybudowano rozdzielnię 400 kV i zainstalowano dwie nowe jednostki transformatorowe. W efekcie obiekt zyskał dodatkową transformację energii elektrycznej do poziomu napięcia 400 kV, utworzono też pierścień z linii najwyższych napięć do stacji Kozienice. Po rozbudowie stacji Lublin Systemowa możliwe stało się podłączenie nowej linii przesyłowej do węzła KSE.

Na trasie linii wykonano 176 konstrukcji słupowych (użyto prawie 6500 ton stali). Długość przewodów przekroczyła 620 km.

Po zakończeniu robót przeprowadzono pomiary parametrów jej pracy z uwzględnieniem norm emisji hałasu i pola elektromagnetycznego. Wykonano próby napięciowe i obciążeniowe linii.

Budowa otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Przeczytaj także: Największy w Polsce magazyn energii usprawni działanie sieci przesyłowej