Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar organizowany przez Stowarzyszenie ideaTECH. Wydarzenie odbędzie się 10 lipca 2024 roku o godzinie 11:00 i skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz small mid-caps (do 499 pracowników) i mid-caps (do 3000 pracowników), które są zainteresowane pozyskaniem kredytu ekologicznego na modernizację i zwiększenie efektywności energetycznej swojej działalności.

Podczas spotkania online nasz ekspert, który ma doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków finansowych, przedstawi kluczowe informacje na temat:

 • Procesu aplikacyjnego oraz niezbędnych wymogów,
 • Najczęstszych błędów popełnianych przy aplikowaniu i sposobów, jak ich unikać,
 • Praktycznych porad, które mogą pomóc zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania.

Dlaczego warto zapisać się na webinar?

 • Poznacie Państwo konkretne możliwości finansowania inwestycji ekologicznych,
 • Zyskacie wiedzę, jak można modernizować i rozwijać swoją firmę, aby zwiększyć efektywność energetyczną i szanse na otrzymanie wsparcia,
 • W trakcie spotkania będziecie mogli Państwo zadawać pytania, na które odpowiedzą nasi eksperci. Wszystkie odpowiedzi będą dostępne na naszej www.ideatech.org.pl następnego dnia po zakończeniu webinarium.

Nabór wniosków na kredyt ekologiczny trwa do 25 lipca 2024 roku i może zakończyć się przedterminowo w przypadku wyczerpania środków. Kolejny nabór planowany jest na jesień 2024 roku.

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji – https://app.evenea.pl/event/ideatech-webinar-modernizacja-energetyczna-firmy/

Dla kogo jest Kredyt Ekologiczny?

Kredyt Ekologiczny jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz small mid-caps (do 499 pracowników) i mid-caps (do 3000 pracowników) z całej Polski. Program ma na celu wsparcie firm w realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną.

Na co można przeznaczyć Kredyt Ekologiczny?

Kredyt Ekologiczny można wykorzystać na różnorodne inwestycje związane z modernizacją infrastruktury w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Przykłady takich inwestycji obejmują:

 • Termomodernizację budynków: docieplenie ścian, fundamentów, dachów, wymiana lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
 • Wymianę lub modernizację maszyn i urządzeń: inwestycje w bardziej efektywne energetycznie maszyny i linie technologiczne.
 • Zakup i instalację systemów zarządzania energią: systemy sterowania mające na celu obniżenie poboru energii.
 • Wymianę oświetlenia na energooszczędne.
 • Instalacje odnawialnych źródeł energii i magazyny energii.

Kluczowe wymagania

Aby skorzystać z Kredytu Ekologicznego, przedsiębiorstwo musi posiadać zdolność kredytową. Do wniosku należy dołączyć promesę kredytu ekologicznego lub warunkową umowę kredytu ekologicznego z banku kredytującego. Ponadto, realizacja przedsięwzięcia musi być poprzedzona audytem energetycznym, który uzasadnia potrzebę i zakres planowanych działań. W przypadku przedsięwzięć termomodernizacyjnych audyt energetyczny jest obligatoryjny, natomiast audyt efektywności energetycznej jest fakultatywny. Projekt musi zapewnić oszczędności energii na poziomie co najmniej 30% w odniesieniu do obszaru objętego inwestycją.

Forma i wysokość dofinansowania

Wsparcie udzielane jest w formie premii ekologicznej, czyli bezzwrotnego dofinansowania, które pokrywa część kapitałową kredytu przeznaczonego na realizację inwestycji. Poziom dofinansowania zależy od lokalizacji, wielkości przedsiębiorstwa oraz typu przedsięwzięcia, zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

 • Średnie przedsiębiorstwa: +10% dofinansowania (np. średnia firma z Małopolski może otrzymać 50% dofinansowania).
 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: +20% dofinansowania (np. mikro lub mała firma z Małopolski może liczyć na 60% dofinansowania).

Terminy

Nabór wniosków o Kredyt Ekologiczny trwa do 25 lipca 2024 roku.

Kolejny nabór uruchomiony zostanie na jesień 2024 roku.

Źródło: BGK - Kredyt Technologiczny FENG 2021-2027

Skorzystaj z Kredytu Ekologicznego i zwiększ efektywność energetyczną swojej firmy. To inwestycja, która się opłaci!

Kontakt: dr Maciej Soliński, tel: 604 09 14 28, mail: maciej.solinski@ideatech.com.pl

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie IdeaTECH