Ta przyjęta przez miejską spółkę wodną metoda renowacji pozwoli zachować wiele drzew w parku i przedłuży życie instalacji o następne kilkadziesiąt lat. Prace zostaną zakończone do grudnia 2009.