W związku z pogarszającym się stanem wodociągów w niektórych rejonach Jersey, władze przystąpiły do renowacji sieci. Naprawy wymagał m.in. fragment głównej magistrali na Newark Avenue, o średnicy 6'' (152 mm) i długości około 1 km oraz liczący 183 m odcinek o średnicy 8'' (203 mm). Wodociąg pochodzi prawdopodobnie z około 1900 r.

Latem ub. r. na tej samej ulicy, będącej główną arterią miasta, realizowano prace związane z wymianą sieci kanalizacyjnej w wykopie otwartym. Spowodowało to liczne utrudnienia w tej ruchliwej części miasta, dlatego też, by uniknąć tego typu problemów przy renowacji wodociągów, władze miasta zdecydowały się na technologie bezwykopowe.  

Renowację magistrali zaplanowano w dwóch etapach. Pierwszy miał obejmować instalację wykładziny Aqua-Pipe® na odcinku o średnicy od 6" do 8" i długości 610 m od Summit Avenue do Tonnelle Avenue, a drugi - na pozostałym odcinku 610 m od Tonnelle Avenue do James Avenue (średnica 6"). Całość prac w ramach etapu I zrealizowano w cztery dni. W sumie wykonawca zainstalował wówczas siedem fragmentów wykładziny (5 o średnicy 6" i 2 o średnicy 8").