Rurociąg połączył wybrzeże z polem naftowym na szelfie. Średnia głębokość pod dnem morza wyniosła 24m. Instalacja 16” gazociągu w izolacji betonowej została zakończona 18 lipca 2008.