Prace wiertnicze obejmujące cztery instalacje o łącznej długości około 3.700 m wykonała amerykańska firma Laney Directional Drilling. Metoda wiercenia kierunkowego została wybrana z uwagi na jej unikatowe zdolności do minimalizacji ingerencji inwestycji w naturalne środowisko. Zaprojektowano stalowy gazociąg o grubości ścianki 24mm i podwójnej epoksydowej izolacji charakteryzującej się podwyższoną odporności na ścieranie o grubości 55mm. Najdłuższy otwór miał 1.513 m. Przebiegał pod chronionym obszarem bagien i torfowisk. Wiercenie pilotowe odbywało się przy rygorystycznym założeniu minimalnego promienia krzywizny na poziomie 1.300 m. Otwór poszerzono w 4 krokach do średnicy 1.422 mm (56”). Rurociąg przed instalacją ułożono w wypełnionym wodą kanale i poddano próbie ciśnieniowej (150 bar). Praca Laneya aż do projektu Michelsa z lata 2008 była najdłuższą instalacją 42” rurociągu. Instalacja była wspomagana przez użycie Grundoramu napędzanego pneumatycznie i zainstalowanego na końcu stalowego rurociągu. Proces balastowania wodą doprowadził do znaczącego obniżenia wyporności rurociągu.