Projekt przewiduje, że stacje uzdatniania wody będą miały dzienną wydajność 232 tys. m3. Czysta woda trafi do sieci przesyłowej o długości ponad 200 km. Podziemna sieć dystrybucyjna dostarczy również wodę do największego w regionie zbiornika z wodą pitną Wivenhoe Dam. Australijska firma wiertnicza AJ Lucas otrzymała kontrakt na położenie czterech rurociągów o średnicy 760 mm na dystansie od 700 do 800 m każdy. Dwa z nich miały przebiegać na głębokości 20 m pod dnem rzeki Brisbane. Nazwy pozostałych dwóch otworów zostały przyjęte od nazw miejsc, przez które przebiegały: Bulimba Creek oraz Aquarium Passage.

Infrastruktura powierzchniowa, w tym linia szybkiej kolei, autostrada i port w Brisbane wymagały przygotowania dobrej jakości otworu i pełnej kontroli ciśnień wgłębnych. Zastosowanie technologii HDD pozwoliło ponadto na instalacje wymaganych rurociągów bez śladu wpływu na wrażliwe tereny objęte restrykcyjną ochroną. Przed rozpoczęciem wiercenia kilkanaście pionowych otworów badawczych zostało wywierconych dla precyzyjnego określenia parametrów geotechnicznych skał. Zastosowano narzędzie pilotowe o średnicy 311 mm oraz magnetyczny system kierowania trajektorią otworu. Kilkustopniowe poszerzanie otworu wykonano do średnicy 1060 mm