Gazociąg jest przedłużeniem oddanego niedawno do użytku międzynarodowego gazociągu biegnącego z Turkmenistanu, przez Uzbekistan, Kazachstan do chińskiego miasta Horgos. Chińska część będzie miał 8704 km i połączy Horgos z Hogkongiem. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na 23 mld USD.

Na początku 2009 chińska firma poinformowała o jeszcze jednym znaczącym projekcie wiertniczym. W trakcie budowy gazociągu na linii Zhuhai-Zhongshan przekroczono z użyciem technologii HDD rzekę Modaomen. Zainstalowano 2630 m rurociągu o średnicy 660mm. Jest to trzecie co do długości wiercenie  wykonane w tej technologii w historii.