Wykorzystano urządzenie American Augers o sile ciągnięcia 400kN, wszystkie elementy systemu, w tym silniki, wygłuszono specjalnymi kurtynami akustycznymi ograniczając poziom hałasu do akceptowalnego poziomu. W związku z występowaniem podłoża skalnego w sekcji poziomej zastosowano w trakcie wiercenia pod Lawrence Avenue oraz Victory Park silnik wgłębny oraz narzędzia gryzowe.