Przedmiotem zadania było wykonanie pięciu przekroczeń autostrady A9 oraz linii kolejowej. Specyfikacja długości wierconych otworów i zainstalowanych w nich rur wyglądała następująco: 2 x rurociąg 48-calowy (1219 mm) na dystansie 730 m, 2 x rurociąg 28-calowy (711 mm) na dystansie 730 m i w końcu instalacja 24-calowego przewodu o długości 570 m.

Rurociągi stalowe zostały przygotowane w wersji z wykładziną cementową. Trzy z nich posłużą do transportu wody pitnej, pozostałe dwa do przesyłu wody surowej do stacji uzdatniania. Technologia wiercenia we wszystkich przypadkach zakładała wykorzystanie świdra o średnicy 12 ¼”(311 mm), a średnia głębokość otworów wynosiła 45 m. Warunki geologiczne obejmowały zarówno piaski, jak spoiste gliny i iły. Prace wykonano przy użyciu wiertnicy Prime Drilling klasy 4500 kN.