Wyjaśnił, że renowację z wykorzystaniem technologii CIPP można prowadzić na cztery sposoby w zależności od rodzajów rękawów, które mogą być: wygrzewanie gorącą wodą, parą, utwardzanie promieniowaniem UV oraz z zastosowaniem światła LED.

Jak podkreślił Tomasz Daniłoś, na polskim rynku najczęściej stosowane są wykładziny z włókniny poliestrowej, zwanej popularnie filcową, nasączane żywicami poliestrowymi, utwardzane gorącą wodą lub parą wodną. Następnie wykładziny w postaci mat z włókien szklanych, nasycone żywicami poliestrowymi, utwardzane parą wodną. I najpopularniejsze obecnie: wykładziny w postaci mat z włókien szklanych, nasycone żywicami poliestrowymi, utwardzane promieniowaniem UV.

Przypomniał, że renowacja kanału obejmuje pewne stałe elementy, które składają się na cały proces. Wśród nich należy wymienić:
– czyszczenie i inspekcję kanału;
– ocenę stanu technicznego przewodu (stan kanału determinuje dobór technologii);
– dobór sposobu naprawy;
– nasączanie przewodu rurowego;
– transport wykładziny na plac budowy;
– instalację wykładziny;
– kontrolę powykonawczą;
– inspekcję pod kątem dokumentacji odbiorowej.

Ekspert z firmy BLEJKAN S.A. na przykładach omówił w swoim wystąpieniu najczęściej popełniane błędy, pojawiające się w trakcie realizacji prac renowacyjnych z zastosowaniem technologii CIPP. W przypadku rękawów wygrzewanych wodą jedna z głównych przyczyn pomyłek to nieprawidłowy pomiar długości kanału poddawanego renowacji, np. z uwagi na zbyt duże zanieczyszczenie. W efekcie kupowane są wykładziny o nieprawidłowych wymiarach (średnica, długość).

Tomasz Daniłoś omówił również problemy będące konsekwencją nieprawidłowo wyczyszczonego kanału (wystające zbrojenie z rury macierzystej lub inny ostry element, który np. wypadł z przykanalika), co może doprowadzić do przecięcia wykładziny.

Dodał, że chłodzenie rękawa od zewnątrz infiltrującą wodą gruntową może spowodować nieskuteczne utwardzanie żywicy przy zastosowaniu metody termicznej (wygrzewanie rękawów gorącą wodą lub parą). Do tego np. zbyt krótkie i gwałtowne schłodzenie wykładziny może doprowadzić do dużego skurczu i pofałdowań rękawa.

Mówił także o metodach naprawy źle zainstalowanych rękawów czy sytuacjach, w których drobne wady nie wymagają napraw. Bardzo istotny jest dobór technologii zastosowanej w zależności od tego, z jakim kanałem mamy do czynienia. Wykładzina z włókna szklanego jest bardzo twarda, zawsze więc wystąpią pomarszczenia. Nie ma np. opcji, żeby w miejscu zasyfonowania nie wystąpiły fałdy. Bardzo istotne jest odpowiednie dobranie metody naprawy, utwardzania rękawa czy materiału do sytuacji, które zastaniemy w kanale – mówił Tomasz Daniłoś.

Przeczytaj także: II Konferencja CIPP Technology Days