Nagroda TYTAN już od 2003 r. przyznawana jest przez czasopismo "Inżynieria Bezwykopowa" oraz wybitne grono Jury, które tworzą przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych. Najbliższe rozdanie nagród zaplanowane jest na 6 czerwca br. Uroczystość ta jest integralną częścią wspomnianej konferencji, która w tym roku odbędzie się w dniach 5 - 7 czerwca w Zawierciu w Hotelu Villa Verde Congress & Spa.

Nagrodą zostaną uhonorowane firmy w następujących kategoriach:

- Projekt roku - nowa instalacja

- Projekt roku - renowacja

- Europejski projekt w technologiach bezwykopowych

- Produkt roku.

Przyznana zostanie też nagroda specjalna - Tytanowy Laur Inwestora, stanowiąca wyróżnienie dla inwestorów zwycięskich projektów, za które nagrodę TYTAN otrzymali wykonawcy w kategoriach: Projekt roku – nowa instalacja i Projekt roku – renowacja.

Poza nagradzaniem firm polskich, jedna z kategorii związana jest z Europejskim projektem roku. Kategorię tę stworzono po to, aby docenić osiągnięcia firm europejskich. Zaszczytem dla organizatorów jest to, iż nagroda także poza granicami Polski spotyka się z uznaniem. Świadczy o tym obecność na corocznym wręczaniu TYTANÓW przedstawicieli nominowanych firm spoza granic naszego kraju. 

 

Nominacje do nagrody TYTAN 2013

 

Projekt roku - nowa instalacja

 • Albrehta sp. z o.o. za zabudowanie metodą HDD rurociągu osłonowego dla kabli energetycznych w rejonie Kamienia Pomorskiego pod rzeką Dziwną. Długość instalacji - 1300 m. Inwestor: ENEA S.A.
 • ATMA sp. z o.o. za realizację projektu HDD w miejscowości Dąbroszyn w ramach rozbudowy gazociągu na trasie Mościcki – Kostrzyn n/Odrą. Prace wiertnicze wykonywano w rejonie rozległych terenów bagiennych. Miąższość wierzchniej warstwy torfu przekraczała 7 m, wymuszając w początkowej fazie wiercenia pilotowego zabudowę rury osłonowej. Pozostała część wierconego otworu przebiegała w piaskach oraz żwirze. Instalacja rurociągu DN200 przeprowadzona została w ciągu 18 godz., a rejestrowana siła instalacyjna nie przekroczyła 150 kN. Roboty zrealizowano przy użyciu urządzenia firmy American Augers – model DD-140. Inwestor: Wielkopolska Spółka Gazownictwa w Poznaniu
 • Nawitel Sp. z o.o. S.k. za realizację najdłuższych horyzontalnych przewiertów kierunkowych HDD w Polsce w ramach projektu "Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa DN700 relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn". Przewierty wykonano pod rzeką Wisłą w miejscowości Włocławek – Łęg Witoszyn. Ich długość wynosiła: dla światłowodu 1352 mb, a dla gazociągu 1339 mb. Maksymalne zagłębienie wyniosło 43 m, zaś średnica gazociągu 711 x 17,5 mm. Spółce powierzono wykonanie 38 przekroczeń o łącznej długości około 17 000 m (około 8500 dla gazociągu i około 8500 m dla światłowodu). Inwestor: GAZ-SYSTEM SA.
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" SA za budowę ponad 6-kilometrowego kolektora ściekowego w warszawskiej dzielnicy Wawer do transportu nieczystości do zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków "Czajka". W sumie na głębokości 6 m wykonano 38 odcinków kanału w zakresie średnic DN800–1600. Najbardziej wymagającym zadaniem była budowa kolektora grawitacyjnego o długości ponad 6 km wykonanego w całości metodą mikrotunelowania. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
 • SANIMET – Krzysztof Grzywacz za za realizację prac w ramach projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów". Zastosowano mikrotunelowanie z otwartym przodkiem. Użyto rur kamionkowych przeciskowych glazurowanych KERADRIVE DN1400 mm L = 2 m. Łącznie metodą bezwykopową wykonano 145 m kanalizacji. Najdłuższy pojedynczy odcinek bez stacji pośredniej ma 90 m. W zakresie tego samego projektu wykonano metodą mikrotunelowania  kanalizację deszczową DN1000 na długości całkowitej 1500 m, a najdłuższy pojedynczy odcinek bez stacji pośredniej miał 240 m długości. Zastosowano rury kamionkowe przeciskowe glazurowane KERADRIVE DN1000 mm L = 2 m. Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. w Mikołowie

 

Projekt roku - renowacja

 • INFRA S.A. za wykonanie projektu i robót budowlanych w zakresie zadania "Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej" - Kontrakt nr III w ramach Projektu pn. "Modernizacja  i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim". W ramach inwestycji wykonano czyszczenie oraz inspekcję TV kanałów o łącznej długości 11 571 mb, renowację kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w zakresie średnic od DN200 do DN 1000 o łącznej długości 11 005 mb (w tym przy użyciu rękawa CIPP z włókna szklanego utwardzonego gorącą parą 10 135 mb i burstliningu - 869 mb). Zrealizowano również m.in.: renowację przyłączy kanalizacyjnych w technologii rur utwardzanych na placu budowy z wykładziny filcowej nasączanej żywicami epoksydowymi o łącznej długości 4 690 mb, budowę nowych kanałów z rur PCV wykopem otwartym o łącznej długości 565,93 mb i wymianę przyłączy. Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski
 • PPHU "AKWA" J. Biskup, S. Owczarek Sp. J. za modernizację poprzez renowację bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa. Renowacja przeprowadzana była w trzech technologiach: rękaw filcowy utwardzany termicznie (woda); rękaw szklany utwardzany promieniami UV; rury ciasnopasowanej. Łączna długość renowacji – 11 777 m. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o. z Bełchatowa.
 • Preuss Pipe Rehabilitation Polska sp. z o.o. za nowoczesną metodę regeneracji sieci wodociągowej rękawem elastycznym o konstrukcji nośnej Preuss BlueLine, zastosowanym w odnowieniu sieci magistralnych w MPWiK Kraków. Prace realizowano od października do grudnia 2012 r. Długość naprawianych odcinków wyniosła: 2000 m (DN800) i 1500 m (DN600). Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
 • PRID Krosno SA oraz Eko-Service sp. z o.o. sp. k. za renowację kolektorów sanitarnych z wykorzystaniem różnych technik rehabilitacyjnych i materiałów. Krótkie moduły rurowe z PVC (metoda shortliningu i burstliningu) pozwalały zmniejszyć, zachować lub zwiększyć wydajność hydrauliczną odnowionych kanałów. Rękawy CIPP zastosowano dla kolektorów >DN600. Inwestor: MPGK sp. z o.o. w Krośnie
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej za renowację sieci kanałów betonowych w Rudzie Śląskiej w ramach projektu pn. "Renowacja bezwykopowa nieszczelnej kanalizacji deszczowej - reling krótki modułami VipLiner". Na potrzeby projektu dostarczono moduły PE VipLiner L= 0,5 m w następującej ilości sztuk:  DN500 – 302 szt., DN630 – 226 szt., DN315 – 200 szt., DN200 – 200 szt. Wykonawca a zarazem inwestor przeprowadził na terenie miasta Ruda Śląska samodzielną renowację odcinków kanałów betonowych, których stan nie pozwalał na dalszą eksploatację. Renowacja odbywała się na częściowo czynnych kolektorach, w zróżnicowanym terenie, przy minimalnym nakładzie miejsca i sił.

 

Europejski projekt w technologiach bezwykopowych

 • DrillTec Gut za prace prowadzone w ramach projektu Speicherleitung Jemgum. Wykonano trzy przekroczenia terenów chronionych o długościach 1530 m, 1660 m, 1720 m dla instalacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN900. Całkowita długości linii to 14 km długości, a cel budowy tego połączenia to obsługa podziemnego zbiornika gazu Jemgum, położonego w pobliżu granicy niemiecko-holenderskiej. Infrastruktura posłuży zaopatrzeniu klientów z Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii.
 • ISS Kanal Services AG za ułożenie najdłuższego pojedynczego odcinka wykładziny w Szwajcarii podczas renowacji głównego kanału ściekowego w miejscowości Hendschiken. Ostatnia część kanału prowadzącego do oczyszczalni ścieków o długości 722 m prowadziła przez teren chroniony ze względu na zasoby wody pitnej oraz walory środowiskowe, dlatego w trakcie renowacji należało zachować szczególną ostrożność. Zdecydowano, by kanał o średnicy 1100 mm został odnowiony w trzech sekcjach o długościach: 222, 239 i 252 m.
 • LMR Drilling za przekroczenie linii brzegowej w rejonie Bilbao (Hiszpania). Projekt został zrealizowany w 2012 r. na zlecenie firmy budowlanej Ferrovial Agroman. LMR przejęła to zlecenie po innej firmie wiertniczej, która napotkała przy wierceniu otworu problemy techniczne. Przedmiotem projektu była budowa dwóch morskich kolektorów kanalizacyjnych o długości 950 m (średnica: 710 mm) i 500 m (średnica: 800 mm) na głębokości od 15 do 24 m. Instalacje te posłużą do odprowadzenia do Zatoki Biskajskiej oczyszczonych ścieków z miejscowej oczyszczalni oraz do zrzutu nadmiaru wody deszczowej zapełniającej kanalizację deszczową w trakcie ulewnych deszczy.
 • Visser & Smit Hanab za prace w ramach budowy 27-kilometrowego podwójnego rurociągu realizowane na zlecenie firmy DNWW (De Nieuwe Warmte Weg) w Rotterdamie. Dwa stalowe rurociągi o średnicy 24" (610 mm) z 16" (406 mm) rurą wewnętrzną zapewnią dostawy ciepła z nowego źródła dla 50 tys. gospodarstw domowych i szpitala. Najbardziej wymagającym zadaniem była realizacja dwóch 1500-metrowych przekroczeń kanału żeglownego. Wykonawca zastosował po raz pierwszy w Europie metodę Intersect z wykorzystaniem systemu opartego o żyrokompas. Prace wykonywano w warunkach gęstej zabudowy miejskiej.
 • ZAO PR i SS wraz z Insitupol sp. z o.o. za renowację kolektora ściekowego DN1600 na długości 2070 mb przy użyciu rękawa termoutwardzalnego w Soczi (Rosja). Inwestycję związaną z przygotowaniami do zimowej olimpiady, która odbędzie się w 2014 r., realizowano w październiku i listopadzie 2012 r. Zamawiającym była jednostka administracyjna Krasnodarski Kraj (Generalna Dyrekcja ds. Budownictwa).

 

Produkt Roku

 • Gamm-Bud sp. z o.o. za zestaw urządzeń do naprawiania studni kanalizacyjnych metodą narzucania renowacyjnych zapraw mineralnych. Zestaw składa się z wysokociśnieniowej zimnowodnej myjki 350 bar, głowicy do mycia studni wodą pod ciśnieniem 350 bar, rozrzutnika zaprawy oraz przyrządów pomocniczych (trójnóg, wciągarka, podajnik zaprawy). Wszystkie komponenty zestawu zostały opracowane i wyprodukowane przez firmę Gamm-Bud sp. z o.o.
 • HEADS sp. z o.o. za system płuczkowy TEQGEL SPECIAL, charakteryzujący się doskonałymi parametrami reologicznymi, nadający się do stosowania w większości dużych projektów HDD. Parametry płuczki przy niskich prędkościach ścinania pozwalają na transport dużych zwiercin nawet przy bardzo małych prędkościach jej przepływu. Profil reologiczny TEQGEL SPECIAL pozwala łatwo kontrolować ciśnienie wgłębne w otworze, co jest warunkiem utrzymania cyrkulacji płuczki na dużym dystansie. Parametry reologiczne pozwalają na zapewnienie bardzo dobrego stopnia oczyszczenia otworu i transportu dużych zwiercin. Skuteczność systemu została potwierdzona na najbardziej spektakularnych projektach na terenie nie tylko Polski, ale i całej Europy.
 • NORMAG, Holandia, za projekt i produkcję modułowych systemów przygotowania płynu wiertniczego i separacji faz dla technologii HDD i mikrotunelowania. W systemach zastosowano wiele innowacyjnych rozwiazań technicznych. Dystrybutor w Polsce Robert Osikowicz Engineering.
 • Rädlinger primus line GmbH za technologię do bezwykopowej renowacji przewodów ciśnieniowych - Primus Line®. Metoda ta stosowana jest coraz częściej przy rehabilitacji przewodów rurowych przesyłających różnego rodzaju media, takie jak woda, gaz czy oleje. Jej podstawę stanowi elastyczny rękaw oraz specjalnie opracowana na potrzeby tego systemu technologia połączeń.
 • Brownline, Holandia, za Drillguide Gyro Steering Tool - precyzyjny, odporny na zakłócenia system nawigacji bazujący na żyrokompasie, stosowany w technologii HDD. System GST może służyć także do weryfikacji jakości trajektorii otworów wiertniczych oraz ewidencjonowania położenia podziemnych rurociągów.

 

Lista rankingowa - TYTANY 2003 – 2012

 

Relacja i fotogaleria z rozdania nagród TYTAN 2012