Faza I projektu  Abu Hamour Area Sewerage 624 & 625 obejmowała budowę 50 km instalacji sanitarnych wykonanych różnymi metodami. Interesująca faza II przewiduje 8 km kanalizacji w technologii mikrotunelowania. Średnice przeciskanych rur wahają się od 600 do 2000 mm, a głębokość instalacji sięga 20 m. Program prac przewiduje również wybudowanie podziemnych zbiorników o pojemności 50000 m3 i stacji pomp. Muraikh Area - etap III projektu to 18 km instalacji kanalizacyjnej, w tym fragment rurociągu wyprowadzonego w morze. Zakres średnic od 1500 do 2000 mm, a głębokość posadowienia instalacji dochodzi do 20 m. Inwestycja została rozpoczęta w listopadzie 2007, a jej zakończenie planowane jest na drugą połowę 2009.