W związku z tak zaprojektowaną głębokością posadowienia kolektora, jego konstrukcja w otwartym wykopie stała się niemożliwa. Wytypowano technologię mikrotunelowania jako technicznie i ekonomicznie uzasadnioną. Projekt został zaplanowany przez Städtischen Werke Magdeburg GmbH, a wykonawstwo powierzono firmie Lemme z siedzibą w Berlinie. Krótki czas przeznaczony na realizację sprawił, że wykorzystano pracujące jednocześnie trzy jednostki mikrotunelowe Herrenknecht AVN 800, należące do Lemme i Gildemeister.  Długości poszczególnych przecisków wahały się pomiędzy 100 i 120 m. Studnie startowe miały średnicę 3,2 m, natomiast odbiorcze 2,6 m. Kamionkowe rury przeciskowe zostały dostarczone przez firmę Keramo Steinzeug. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2008, a zakończy w czerwcu 2009 roku.