Prace rehabilitacyjne zostaną rozpoczęte w sierpniu 2009 i będą polegały na naprawie około 8000 m rurociągów o średnicach 27 i 30 cali (685 i 762mm). Projekt jest elementem planowanego na 5 lat przedsięwzięcia modernizacji wszystkich kolektorów kanalizacjych o dużych średnicach. Program powinien zostać zamknięty do końca 2010 roku.
Dotychczasowe kontrakty Insituform pozwoliły na naprawę rurociągów o łącznej długośći ponad 70 km z minimalną ingerencją w ruch miejski i życie mieszkańców.

Metoda Insituform CIPP pozwala na naprawę rurociągów o średnicy od 150 do 244 0mm.