Ze względu na lokalizację światłowodu w istniejącej infrastrukturze podziemnej w znacznym stopniu skróci się czas realizacji inwestycji, a także wyeliminowane zostaną utrudnienia związane z prowadzeniem robót metodami tradycyjnymi (wykopowymi).

Ułożenie infrastruktury światłowodowej w miejskiej sieci kanalizacyjnej umożliwi doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do jednostek organizacyjnych miasta ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych. Ponadto poprzez doposażenie światłowodu w urządzenia kontrolno pomiarowe możliwy będzie monitoring i zarządzanie miejską siecią wodociągowo kanalizacyjną, co w istotny sposób wpłynie na jakość świadczonych usług. W pierwszej połowie przyszłego roku ruszają prace montażowe związane z układaniem infrastruktury światłowodowej. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec 2010 roku.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna jako właściciel miejskiej sieci wodociągowo kanalizacyjnej jest obecnie w trakcie zapoznawania się z dostępnymi na świecie technologiami związanymi z budową infrastruktury światłowodowej w kanalizacji ściekowej. Organizowane są pokazy metod układania światłowodów w kanalizacji.
3 czerwca pod siedzibą Spółki na ul. Piotrkowskiej 190 wszyscy mogli zobaczyć metodę układania światłowodów w technologii STAR, która polega na mocowaniu kabli światłowodowych w górnej części rury kanalizacyjnej za pomocą specjalnych uchwytów. Prezentację przeprowadziła firma TECHNITEL z Łodzi z udziałem inżynierów z Niemiec i USA. Przy zastosowaniu tej technologii zbudowano sieć światłowodową w Berlinie, w Polsce pierwsze próby przeprowadzono w Krakowie.

Kolejną propozycją była metoda układania światłowodów w technologii FLEXIBLE polegającej na montażu w kanalizacji ściekowej przy użyciu specjalistycznego robota koryt, w które zostanie zaciągnięty kabel światłowodowy.
W pierwszym etapie współfinansowanym z funduszy unijnych w łódzkiej kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowane ok. 200 km światłowodu. Robot będzie wykorzystany do układania sieci w kanalizacji tzw. nieprzełazowej tj. o średnicy poniżej 1 m.