Ponad 2300 wystawców reprezentowało branżę wodociągową i kanalizacyjną a w tym inżynierię bezwykopową, rurociągi, pompy i inne urządzenia oraz technologie, eksploatację i zarządzanie, analizę wody, pomiary i monitoring, czyszczenie, skażenie gruntów, samochody komunalne, energetykę, hałas i drgania, gospodarkę odpadami, recykling, zagrożenia środowiska i zdrowia oraz powietrze (analizy, pomiary i monitoring).
Branżę wod-kan reprezentowało wiele znanych także w Polsce firm.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko francuskiej firmy Hytec – jednego ze światowych liderów produkujących kamery stosowane w diagnostyce sieci kanalizacyjnych.  Wśród wielu nowatorskich rozwiązań tej firmy dużą uwagę zwiedzających zwracała kamera ze zmienną ogniskową umożliwiającą wstępną diagnostykę sieci kanalizacyjnych do kilku a nawet kilkunastu kilometrów dziennie, kamery badające studnie do głębokości 500 m oraz najnowsze wersje tradycyjnych kamer kanalizacyjnych.
Uwaga zwiedzających skoncentrowała się także na wielkowymiarowych rurach i studniach kamionkowych firmy Keramo–Steinzeug. Duże zainteresowanie widoczne było również przy jednym z najładniejszych stanowisk targowych firmy Wavin.
Polskę reprezentowało kilka firm na jednym wspólnym stanowisku.
Wśród zwiedzających targi można było spotkać licznych przedstawicieli branży bezwykopowej.
Następne targi POLLUTEC, które z pewnością warto będzie odwiedzić, odbędą się pod koniec 2010 r. w Paryżu.