Kontrakt obejmował wykonanie oceny stanu technicznego 20 odcinków rurociągu ropy naftowej biegnących pod rzekami Dunaj i Borcea wraz z określeniem ich położenia względem dna rzek, przy zastosowaniu tzw. tłoków inteligentnych Korsonic i Kalibrak.
Zadanie było dość skomplikowane i trudne ze względu na konieczność przystosowania rurociągów do inspekcji tłokami inteligentnymi (komory nadania i odbioru) - wyjaśnia prezes CDRiA Józef Lubkiewicz.

Szef spółki zależnej PERN nie chciał jednak podać wartości kontraktu, ani procentowego udziału tego typu zamówień eksportowych w przychodach spółki. Wiadomo jednak, że udział usług świadczonych przez CDRiA dla operatorów zagranicznych systematycznie rośnie.
PERN posiada 52 pro. udziałów spółki, reszta znajduje się w rękach jej pracowników.