W czasie kongersu miała miejsce sesja szkoleniowa, która zgromadziła ok. 200 uczestników. Szesnastu wykładowców z dwunastu krajów przeprowadziło prezentacje przez łącznie 12 godzin.
Wśród gości Kongresu znalazła się również delegacja z Polski, składająca się m.in. z przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej i Polskiego Komitetu Geotechniki, a także szefów polskich firm z branży. W otwierającej sesji technicznej prof. Cezary Madryas i Lech Skomorowski wygłosili referat zatytułowany: "Polskie doświadczenia w zastosowaniu rur GRP w mikrotunelu", który publiczność przyjęła jako interesujący, co potwierdziła zadając liczne pytania. Treść wystąpienia idealnie wpisała się w motto całej konferencji: "Budowle podziemne dla lepszego środowiska i lepszego bezpieczeństwa".
W programie znalazło się zwiedzanie budowy metra w Delhi jako ilustracja tematyki konferencji.Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, brało w nim udział ponad tysiąc uczestników. Stało się również okazją do spotkania dla grup roboczych ITA, na którym członkowie tych grup mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.