Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniach 6 - 7 marca w krakowskim hotelu Leopolis.
Uczestnikami seminarium byli projektanci, wiertacze, operatorzy systemów płuczkowych, systemów lokalizacji, kierownicy robót wiertniczych oraz kadra zarządzająca projektami wykonywanymi w omawianej technologii. Pierwszego dnia spotkania sesję wykładów rozpoczął Pan Jacek Jaworski tematem dotyczącym komponentów systemów płuczkowych. Poddał analizie podstawowe funkcji płynów wiertniczych oraz przedstawił polowe przyrządy pomiarowe. Kolejny referat poświecony był interpretacji danych geotechnicznych. Szeroko omówione zostały również narzędzia wiertnicze - konfiguracja BHA. Na zakończenie pierwszej części wystąpił Pan Krzysztof Czudec przedstawiając operacje wiertnicze: technologię wiercenia pilotowego i poszerzania otworu. W panelu popołudniowym zawarte były dwa referaty - pierwszy dotyczący podstaw wiercenia kierunkowego, planowania oraz kalkulacji trajektorii otworu drugi natomiast koncentrował się wokół problematyki instalacji rurociągów i analizy ryzyka z tym związanego. Czwartkowe spotkanie zakończyło się ciekawą dyskusją uczestników seminarium.
Seminarium kontynuowano w dniu następnym, a rozpoczęło się wykładem "Hydraulika otworowa - podstawowe pojęcia i formuły. Transport zwiercin w otworze poziomym". Kolejno omówiono temat systemów płuczkowych w zakresie pomp, przygotowań płynu i separacji faz. Pan Rafał Leśniak przedstawił szczegółowo zagadnienia eksploatacji elementów przewodu wiertniczego oraz analizy momentu obrotowego i sił osiowych. Na zakończenie seminarium z dwoma tematami wystąpił Pan Robert Osikowicz. W pierwszym skupił się na optymalizacji procesu wiercenia i kryteriach oceny jakości otworu kierunkowego. W drugim wykładzie przedstawił 40 najciekawszych projektów HDD zrealizowanych na świecie w latach 2005-2007.
Warto dodać, iż organizowane przez firmę HEADS seminarium jest jednym z nielicznych w Polsce profesjonalnych seminariów poświęconych w całości technologii HDD. Daje możliwość podniesienia kwalifikacji, wymiany doświadczeń i wyczerpujących dyskusji. Wysoka frekwencja w trakcie szkolenia, w którym uczestniczyło ponad 70 osób i ich duża aktywność świadczą zarówno o profesjonalizmie jego wykładowców, jak i o dobrej kondycji technologii kierunkowych przewiertów horyzontalnych w Polsce.