15 czerwca odbyło się dodatkowo 8. posiedzenie EFUC Round Table. Zarejestrowanych było ponad 400  uczestników z różnych krajów oraz 76 wystawców reprezentujących firmy produkcyjne i wykonawcze.
Obrady konferencji otworzył burmistrz miasta Rosny-Sous-Bois Claude Pernet, prezydent FSTT Patrice Dupont, prezydent honorowy FSTT Michel Mermet, a także prezydent EFUC oraz GSTT Rolf Bielecki.
Wygłaszane referaty były tłumaczone symultanicznie na język angielski, niemiecki i francuski. Dotyczyły one różnych aspektów bezwykopowych metod budowy i rehabilitacji technicznej obiektów infrastruktury technicznej miast. Pełny wykaz referatów można znaleźć na stronie www.efuc.org. (8. EFUC Round Table). W 8. posiedzeniu EFUC Round Table (okrągłego stołu) pod przewodnictwem prezydenta EFUC Rolfa Bieleckiego wzięli udział w większości stali uczestnicy tych cyklicznych spotkań będący przedstawicielami takich instytucji jak: Technische Universität Dresden - Dr.-Ing. R. Baur (Niemcy), Politechnika Wrocławska - dr inż. A. Kolonko (Polska), Universität Hamburg - Prof. Dr. D. P. F. Möller (Niemcy), VUT Brno (Politechnika) - Dipl. Ing. J. Raclavsky (Czechy), Firma Meyer Rohr + Schacht - Dipl.-Ing. M. Röhling (Lüneburg - Niemcy), Institut für Kanalisationstechnik (IKT) - Dipl. Ökonom R. W. Waniek (Gelsenkirchen - Niemcy). Przy "okrągłym stole" omówiono następujące tematy organizacyjne i merytoryczne:
- ustalono termin kolejnego spotkania na 26 listopada 2005 na Politechnice Wrocławskiej podczas trwania IX międzynarodowej konferencji "Infrastruktura podziemna miast" (szczegółowe informacje na stronie: www.iil.pwr.wroc.pl/zim),
- zapoznano się z możliwościami badawczymi IKT i programem realizowanych prac,
- ustalono harmonogram kolejnych spotkań "okrągłego stołu" w ramach EFUC - 10. w Kijowie (kwiecień 2006) oraz 11. w Koszycach (październik lub listopad 2006); tam też podjęte zostaną działania mające na celu zorganizowanie III konferencji EFUC, która powinna zostać wsparta przez EURATOM - strukturę Unii Europejskiej mającą swą siedzibę w Brukseli,
- przedstawiono inne ważne spotkania naukowe mające się odbyć w 2005 roku, w tym konferencję w Kairze (14 - 18.11.2005), gdzie swój pawilon będzie miało Niemieckie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych (GSTT),
- postanowiono, że podczas kolejnych spotkań zostaną podjęte prace nad stworzeniem przewodnika wyposażenia, sprzętu, materiałów konstrukcyjnych oraz technologii stosowanych w rehabilitacji technicznej rurociągów energetycznych,
- wspólnie z innymi uczestnikami konferencji wysłuchano w sali obrad interesującego wykładu Michaela Röhlinga na temat "Mobilne wytwórnie rur polimerowych do wynajęcia".

fot. S.Malaník, T.Kučera