Oldenburskie forum należy do najważniejszych prezentacji branży budowlanej, organizowanej w pierwszej połowie roku. Różni się od międzynarodowych targów No-Dig znacznie większym realnym zainteresowaniem ze strony studentów, a także małych i średnich firm wykonawczych. Pomimo, że skupia się na rynku niemieckim, to jednak jego zasięg i znaczenie jest w pełni międzynarodowe. Wystawcy zajęli budynki uczelni oraz przyległy do nich teren otwarty. Prezentowały się specjalistyczne firmy dostawcze i budowlane, biura inżynierskie, organizacje techniczne, prasa branżowa. Rohrleitungsforum to tradycyjne miejsce spotkań firm branży rurociągowej z dostawcami sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Zakres tematyczny targów jest obszerny: urządzenia i technologie wiertnicze, sprzęt do inspekcji i czyszczenia instalacji, technologie renowacyjne, pompy, armatura i chemia przemysłowa. Cechą charakterystyczną tegorocznych targów była dominacja wystawców oferujących systemy inspekcji i renowacji rurociągów. Potencjał wykonawczy jest wyraźnie większy, niż zapotrzebowanie na materiały i usługi. Na targach została zaprezentowana zachodnioeuropejska oferta firm z sektora infrastruktury gazowniczej, budowlanej, wodno-kanalizacyjnej, ochrony środowiska. Obecne były duże firmy budujące rurociągi, takie jak Nacap, Ludwig Freytag, Bohlen and Doyen, czy Drill Tec. Spotkaliśmy czołowych amerykańskich i niemieckich producentów kompletnych systemów wiertniczych i mikrotunelowych, firmy dostarczające komponenty płuczkowe i osprzęt wgłębny.
Targom towarzyszył program konferencyjny, seminaria technologiczne i debaty z udziałem specjalistów o międzynarodowej renomie. Zwrócono uwagę na najbardziej aktualne problemy w dziedzinie budownictwa rurociągów, omówiono najciekawsze projekty rurociągowe zrealizowane na rynku europejskim w ciągu ostatniego roku. Dyskutowano także nad standardami wykonawczymi i projektowymi. Odrębne sesje poświęcono materiałom konstrukcyjnym i inżynierii materiałowej. Poruszano także problematykę finansowania inwestycji oraz kompetencji i wzajemnych relacji inwestor - wykonawca. Szczególne zainteresowanie wzbudziły zagadnienia związane z bezpieczeństwem operacyjnym projektów oraz analizą ryzyk inwestycyjnych. Obszerne materiały konferencyjne wydano w formie publikacji książkowej. Pomimo komentowanego tutaj oficjalnie kryzysu niemieckiej gospodarki i pewnej stagnacji na wewnętrznym rynku instalacyjnym, należy się do Oldenburga wybrać, aby oszacować możliwości potencjalnych partnerów i przyjrzeć się nowościom technologicznym. Jak zwykle przy tego rodzaju imprezach, także i tym razem zorganizowano wieczorne spotkanie - z tradycyjną kuchnią północnoniemiecką. Kuluarowe rozmowy są bowiem nie mniej ważne od oficjalnych prezentacji. Kolejna jubileuszowa impreza już za rok, liczymy, że jej tematyka będzie równie ciekawa i interesująca jak dotychczas.