Organizatorami imprezy byli: Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, PSTB - Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych oraz Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki - członek ITA-AITES. Konferencja odbyła się pod patronatem ITA-AITES - International Tunnelling and Underground Space Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Tuneli i Przestrzeni Podziemnych); EFUC - European Forum on Underground Construction (Europejskie Forum Budownictwa Podziemnego); Urzędu Miasta Wrocławia oraz Rektora Politechniki Wrocławskiej.
Platynowymi sponsorami imprezy zostały firmy HERRENKNECHT AG oraz HOBAS System Polska sp. z o.o. Sponsorem złotym była INFRA S.A i REHAU sp. z o.o. Firmy Amitech Poland sp. z o.o., Górażdże Cement S.A. i KWH Pipe (Poland) sp. z o.o. to sponsorzy srebrni a wśród pozostałych znaleźli się: BEWA - Systemy Oczyszczania Ścieków, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa a także SIKA Poland sp. z o.o.
Tematyka konferencji, jaką zaproponowali organizatorzy jest obecnie szczególnie ważna i coraz częściej podejmowana podczas spotkań w gronie specjalistów na całym świecie. Żyjemy w czasach, w których ma miejsce dynamiczny rozwój obszarów miejskich, dlatego istnieje absolutna konieczność dostosowania podziemnej infrastruktury miast do standardów wynikających ze współczesnych wymogów cywilizacyjnych, z uwzględnieniem wpływu tych budowli na środowisko przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Za cel konferencji organizatorzy przyjęli przede wszystkim przygotowanie platformy dla wymiany i konfrontacji doświadczeń specjalistów w międzynarodowym gronie oraz wywołanie dyskusji na tematy związane z budową tuneli, infrastrukturą podziemną miast z uwzględnieniem badań geotechnicznych oraz planowania urbanistycznego.
Do udziału w konferencji zaproszeni byli naukowcy, inwestorzy, projektanci, wykonawcy z kraju i z zagranicy oraz studenci. Taki przekrój wśród uczestników pozwolił na zderzenie i przedyskutowanie różnych punktów widzenia, co zawsze daje możliwość wyciągnięcia ciekawych wniosków, poszerzenia horyzontów i spojrzenia na problemy w innych kontekstach.
Organizatorzy zadbali o bardzo wysoki poziom merytoryczny wygłaszanych referatów. W czasie trwającej trzy dni konferencji można było wysłuchać wielu ciekawych wykładów skupionych wokół tematyki infrastruktury podziemnej. Rozprawiano m.in. na temat nowych wyzwań w zakresie tunelowania w obszarach zurbanizowanych na przykładzie budowy metra w Bolonii oraz rozbudowy metra warszawskiego. Zagadnienie mikrotunelowania było poruszane m.in. na przykładzie oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. Przedstawiono też ciekawy przykład przekroczenia rzeki Harlem w Nowym Jorku przy zastosowaniu metody HDD. Interesującym tematem było także przedstawienie inspekcji i renowacji sieci kanalizacyjnej w Dreźnie, jak również projektowania rurociągów ze względu na ich parametry eksploatacyjne.
Konferencji towarzyszyła także wystawa, na której firmy wykonawcze, projektowe oraz handlowe miały możliwość przedstawienia swojej oferty zarówno uczestnikom konferencji, jak i studentom Politechniki Wrocławskiej, która należy do największych, a zarazem do najlepszych w Polsce i kształci przeszło 33 tysiące studentów.
Gratulujemy organizatorom wysokiego poziomu merytorycznego i wyjątkowo ciekawych referatów.