Wydarzenie, podobnie jak jego poprzednie edycje, stało się okazją do spotkania dla specjalistów działających w obszarze kierunkowych przewiertów sterowanych.
Prezentacji problemów poruszanych na seminarium dokonali reprezentanci krakowskiej firmy HEADS sp. z o.o., będącej zarazem organizatorem spotkania oraz firmy AT-Boretech.
Podczas pierwszego dnia seminarium szczegółowo poruszono tematykę systemów płuczkowych oraz przewiertów sterowanych, łącznie z ich planowaniem i kalkulacją trajektorii otworu. Szczegółowo przyjrzano się tematowi wiercenia w formacjach zwięzłych. Ponadto dokonano przeglądu najciekawszych projektów 2008 i uporządkowano informacje związane z optymalizacją procesu wiercenia.
Po całym dniu szkoleń organizator spotkania umożliwił uczestnikom wymianę opinii i doświadczeń na zorganizowanej dyskusji.
Drugi dzień szkolenia okazał się nie mniej interesujący i wypełniony szeregiem branżowych prezentacji. Sesję rozpoczęto od tematu dotyczącego hydrauliki otworowej i transportu zwiercin w otworze poziomym. Uczestnicy prezentacji mogli zapoznać się z nowym systemem lokalizacji Ditch Witch Subsite 8500. Była do premiera na polskim rynku. Ponadto kontynuowano problem systemów płuczkowych, a dokładniej pomp wysokociśnieniowych, przygotowania płynu i separacji faz. W sposób szeroki przedstawiono proces eksploatacji elementów przewodu wiertniczego wraz z analizą momentu obrotowego i sił osiowych. Jako ostatnie w kolejności poruszono zagadnienie tarcia w wierceniach kierunkowych.
Na zakończenie dwudniowej sesji uczestnicy spotkali się na wspólnym obiedzie.