To ważne i interesujące wydarzenie naukowe zostało zorganizowane przez pracowników Geo-Engineering Centre at Queen’s-RMC Queen’s University. Głównym organizatorem spotkania w Kingston był Ian Moore z Queen’s University.
Kolejne edycje kolokwiów organizowane są w różnych krajach i mają na celu wymianę doświadczeń oraz propagowanie bezwykopowych technologii budowy i rehabilitacji technicznej sieci podziemnych współczesnych miast. Skład osobowy spotkań jest różny i zależy on oczywiście od kraju, w którym takie spotkanie się odbywa. W tym roku ze względów oczywistych było więcej niż zwykle osób z Kanady. Uczestnicy kolokwium przybyli także z Anglii, Holandii, Niemiec, Polski oraz ze Stanów Zjednoczonych.
Oprócz grupy organizatorów z Queen’s University reprezentowane były takie ośrodki naukowe i instytucje jak:

CH2MHILL (USA)
Danby of North America, Inc. (USA)
Delft University of Technology (Holandia)
JG Pipeline Consultancy Ltd (Anglia)
LGA – Bautechnik GmbH (Niemcy)
Louisiana Tech University (USA)
Politechnika Wrocławska (Polska)
The City of Edmonton (Kanada)
The Geo Fngineering Centre (Kanada)
University of Applied Science Muenster (Niemcy)
University of Birmingham (Anglia)
University of Waterloo (Kanada)

Podczas sesji naukowych przedstawiano i omawiano następujące zagadnienia:
- statyka linerów zainstalowanych w żeliwnych rurach ciśnieniowych oraz w przewodach kanalizacyjnych i przepustach o przepływie grawitacyjnym,
- zastosowanie metody elementów skończonych (3 D) dla modelowania pracy rur podczas mikrotunelowania oraz ich wymiany w technologii pipe bursting,
- lokalizowanie elementów infrastruktury podziemnej miast,
- wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych w Europie oraz w Ameryce Północnej,
- systemy retencji wód opadowych,
- uszkodzenia przepustów – analiza przyczyn,
- wpływ nieszczelnych przewodów wodociągowych na powstawanie kawern i uszkodzenia sąsiadujących przewodów,
- oddziaływania na rury z PEHD podczas ich instalowania metodą HDD.

Oprócz spotkań na sali obrad, gdzie odbywały się prezentacje podczas kolejnych sesji, uczestnicy kolokwium mieli możliwość zwiedzenia laboratorium badawczego - Geocentrum w Queen’s University. Tam właśnie zostało im pokazane stanowisko do badań rur poddanych dużym obciążeniom oraz wielkowymiarowe stanowisko do badań rur in situ. Ian Moore oraz Richard Brachman z Queen’s University omówili projekty badawcze, które były realizowane właśnie w Geocentrum z dużym udziałem studentów i doktorantów. Kolokwium dało możliwość dyskusji na różne tematy i pokazało perspektywy rozwoju technologii bezwykopowych we współczesnym świecie. Nawiązano nowe kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować nowymi wspólnymi projektami.

Organizatorzy starali się w różny sposób urozmaicić pobyt uczestnikom kolokwium. Największą atrakcją było zwiedzenie parku krajobrazowego, gdzie można było zobaczyć system produkcji syropu klonowego, z którego słynie Kanada.