Gulf Petrochemical Services jest znanym w regionie wykonawcą instalacji dla przemysłu naftowego i sektora wod-kan.  Kolektor połączy centrum Muskat z będącą w trakcie budowy oczyszczalnią ścieków w Barka. Średnica rurociągów waha się pomiędzy 600 a 2000 mm. Oddanie instalacji przewidziano na październik 2010 roku.