Prace wiertnicze zimą 2009 wykonała firma Beermann Bohrtechnik, dysponująca urządzeniem wiertniczym Prime Drilling klasy 1000 kN. Ze względu na wymagana precyzje wiercenia, a także przeszkody podwodne i przewidywane zakłócenia magnetyczne, do sterowania trajektorią otworu o długości 250 m zastosowano system żyrokompasowy. Wykorzystano świder trójgryzowy do wiercenia pilotowego, a następnie rolkowy hole opener 550 mm do poszerzenia otworu. W czasie instalacji wykonano zabieg uszczelniania pierścieni pierścieniowej pomiędzy rurami a ścianą otworu.