Technologia HDD dała szansę ułożenia dwóch rurociągów na bezpiecznej głębokości pod dnem, z ograniczoną do minimum ingerencją w ekosystem jeziora.  Długość każdego z otworów wyniosła 1850 m. Rosyjska firma Vis-Mos zrealizowała kontrakt w ciągu 60 dni.