Zakłada się wykorzystanie techniki HDD dla instalacji dwóch sekcji rurociągu o średnicy 600mm, na dystansie około 1300 m każdy. Warunki geologiczne przewidują wystąpienie na tej głębokości litej skały. Jest to już trzeci podpisany kontrakt na budowę nowego systemu kanalizacyjnego na obszarze portu morskiego (Harbour Area Treatment Scheme Stage 2A). Poprzednie dwie umowy o łączne wartości 812 mln USD zawarto w lipcu 2009. Cały projekt zostanie zakończony zgodnie z harmonogramem do 2014 roku.