W rozmowie z "Dziennikiem" Joanna Łukasik z MPWiK, kierująca jednostką realizującą projekt gospodarki wodno-ściekowej w Krakowie powiedziała "W ciągu roku pieniędzy wystarcza zwykle na renowację 6 - 7 km, ale dzięki unijnym środkom w tym roku prace obejmą w sumie około 50 km sieci kanalizacyjnej. Wodociągi pozyskały w sumie ok. 21 mln EUR, m.in. na renowację i budowę sieci kanalizacyjnej".

Roboty renowacyjne są prowadzone m.in. w rejonie Starego Miasta, Podgórza i części Nowej Huty. Już zostały wykonane prace m.in. sieci wokół Plant oraz wewnątrz pierwszej obwodnicy. Znaczna część tych prac została przeprowadzona przy zastosowaniu technologii bezwykopowych, zwłaszcza w miejscach, gdzie znacznym utrudnieniem, lub wręcz niemożliwe byłoby robienie wykopów.

Renowacja bezwykopowa polega na tym, że e starych kanałach umieszcza się rękawy, które są potem poddane procesowi utwardzania w wysokiej temperaturze. Dzięki takiej technologii eliminuje się nieszczelności, a wytrzymałość sieci jest znacznie wyższa. W Krakowie stosowano też inną metodę polegającą na ułożeniu w starej rurze paneli z tworzyw, włókna szklanego itp., by potem wypełnić powstałe między starymi i nowymi ścianami szczeliny.