Robot został zaprojektowany do inspekcji rur o średnicy 8-12” wykonywanej bez nadzoru. Tego typu kontrole przeprowadzane są w celu określenia źródeł problemów z kanalizacją i zaplanowania napraw prewencyjnych.
Solo znacznie upraszcza proces inspekcji, a jedna ekipa obsługująca może jednocześnie zaprząc do pracy kilka robotów – znacznie usprawnia to badania w stosunku do konwencjonalnych przeglądów CCTV.

W przeciwieństwie do dzisiejszych technologii, te małe, mobilne roboty nie wymagają specjalistycznych pojazdów obsługujących ani generatorów, co skutkuje poprawą bezpieczeństwa i wyeliminowaniem emisji spalin w czasie pracy. Co więcej, ograniczony dostęp do włazów nie stanowi już problemu, a prowadzone inspekcje mają minimalny wpływ na otoczenie. Całkowite pokrycie przestrzeni wokół robota przez jego kamery umożliwia utworzenie wirtualnego filmu. Dzięki temu podczas oglądania wyników inspekcji w trybie off-line (po zakończeniu badania), operator może rozglądać się w taki sam sposób, jakby manipulował kamerą w czasie rzeczywistym.