Zysk z działalności wyniósł 11,8 mln USD co stanowi 51% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2008 roku.