Planowany postęp wiercenia to 10 m na zmianę roboczą. Tunel będzie poprowadzony na głębokości 12 m. Planuje się wykonanie czterech szybów roboczych. Zakończenie prac wiertniczych zaplanowano na maj 2010. Tunel ma usprawnić odprowadzanie wody deszczowej i zapobiegać zdarzającym się w tym rejonie podtopieniom.