Infrastruktura wod –kan w Bahrajnie dobiega swojego technicznego czasu życia. Stąd artykułowana przez rząd potrzeba jej natychmiastowej odnowy i częściowej wymiany.