Partnerzy portalu

Największy mikrotunel w Europie

Opublikowano: 18-03-2014 Źródło: MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

18 marca br. rozpoczęło się drążenie największego mikrotunelu w Europie. Przy ul. Marymonckiej w Warszawie uruchomiono tarczę mikrotunelową, drążąca kolektor ściekowy „Burakowski-Bis” o średnicy 3 m i długości ponad 3 km. Będzie on kluczowym elementem sieci tranzytowej ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”.


Fot. M. Wojewódzka/ MPWiK Warszawa
Fot. M. Wojewódzka/ MPWiK Warszawa

W szybie startowym w ul. Marymonckiej 18 marca br. została uruchomiona największa w Europie tarcza mikrotunelowa. Cały zestaw drążący o długości 8 m waży blisko 100 ton, a średnica głowicy wynosi 3,32 m. To największy system płuczkowy dostępny w ofercie producenta urządzenia.

Fot. M. Wojewódzka/ MPWiK Warszawa Fot. M. Wojewódzka/ MPWiK Warszawa

Znaczenie i cel inwestycji

Powstający „Kolektor Burakowski-Bis” będzie kluczowym elementem sieci tranzytowej ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”. Odciąży on działający bez przerwy od ponad pięćdziesięciu lat „Kolektor Burakowski”, który budowany był tradycyjną metodą odkrywkową. Uruchomienie równoległego kolektora o podobnych parametrach eksploatacyjnych zwiększy bezpieczeństwo pracy sieci, redukując występowanie niekorzystnego zjawiska ciśnieniowego przepływu ścieków istniejącym kolektorem grawitacyjnym. Ponadto, jego uruchomienie umożliwi retencję nadmiaru ścieków. Budowa ma za zadanie poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji lewobrzeżnej Warszawy oraz stanowi kontynuację wcześniej podjętych działań w tym zakresie.
 

Szczegóły budowy

W ramach inwestycji powstanie kolektor ogólnospławny w ul. Marymonckiej, na odcinku od ul. Żeromskiego do komory sterującej w rejonie mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Połączone zostaną także istniejące kolektory w ul. Słowackiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego.

Jak podało MPWiK w m.st. Warszawie S.A., zadanie to obejmuje:
•    budowę „Kolektora Burakowskiego-Bis” (długość ok. 3,2 km, średnica 3 m)
•    budowę odcinka kolektora w ul. Słowackiego na połączeniu komór istniejących kolektorów (długość ok. 50 m, średnica 3 m)
•    budowę czterech komór połączeniowych z istniejącym kolektorem przy ulicach Nocznickiego, Lindego, Żeromskiego, Podleśnej (wraz z dwoma komorami przyległymi, umożliwiającymi wprowadzenie ścieków z istniejących kanałów do istniejącego kolektora Burakowskiego i projektowanego Burakowskiego-Bis)
•    budowę dwóch przewodów tłocznych o średnicy 0,6 m do projektowanej komory rozprężnej przy ul. Smoleńskiego oraz dwóch kanałów o średnicy 1 m, odprowadzających ścieki do kolektorów projektowanego i istniejącego
•    budowę komór rewizyjnych i włączeniowych kolektora do istniejącego układu sieci kanalizacyjnej na początku i końcu projektowanego odcinka
•    budowę tymczasowych komór startowych i odbiorczych, których wykonanie wynika z zastosowanej technologii budowy

Fot. M. Wojewódzka/ MPWiK WarszawaAutorem projektu technicznego kolektora jest firma GRONTMIJ Polska Sp. z o.o., a wykonawca zadania konsorcjum firm, w skład którego wchodzą Inżynieria Rzeszów S.A. (lider), BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., Sack Invent Poland Sp. z o.o. i ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.
Fot. M. Wojewódzka/ MPWiK Warszawa

Wartość kontraktu wynosi 193 896 000 zł netto. Inwestycja ma zostać ukończona do grudnia 2015 r.

Budowa „Kolektora Burakowskiego-Bis” jest realizowana w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”.

 

Zobacz fotogalerię z drążenia największego mikrotunelu w Europie

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia