Ostatni odcinek mikrotunelu ma 107 m długości. Średni postęp wiercenia tej sekcji wyniósł około 15 m na dobę.

Prace związane z szóstym odcinkiem zrealizowano do 10 grudnia 2014 r.

Nowy kolektor o długości całkowitej wynoszącej 3215,54 m wydrążono na głębokości od 9 do blisko 13 m p.p.t. Znajduje się on w odległości około 12 m od osi kolektora Burakowskiego, który pracuje już ponad 50 lat.

Jak informuje Marzedna Wojewódzka z MPWiK w m. st. Warszawie, „Obecnie budowane są komory połączeniowe, które umożliwią przekierowanie ścieków z równolegle działającego kanału do nowego kolektora. Następny etap prac będzie obejmował wybudowanie kolejnych komór, dokonanie prób i odbiorów oraz roboty drogowe”.

Realizacja kontraktu o wartości ponad 190 mln zł ma się zakończyć pod koniec roku. Nowy kolektor „poprawi stabilność i bezpieczeństwo pracy systemu kanalizacji w znacznej części miasta” – podkreśla Wojewódzka.  

Więcej na temat rekordowego kolektora tutaj

O projekcie będziemy też pisać w najbliższym wydaniu czasopisma "Inżynieria Bezwykopowa"

Burakowski-Bis: drążenie mikrotunelu na finiszu - galeria