W rankingu opracowanym przez dziennik, a którego partnerami są: Giełda Papierów Wartościowych i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, wskazano firmy działające w różnych branżach na terenie całej Polski. Jak zaznaczyli jego autorzy, spółkami tymi powinni zainteresować się inwestorzy. W badaniu pod uwagę wzięto wyniki finansowe ponad 2 tys. polskich przedsiębiorstw. Z tej grupy wyselekcjonowano 100 firm, które w ostatnich latach rozwijają się najlepiej, a nie są notowane na giełdzie.

BLEJKAN otwiera prestiżową listę

Firma działająca w branży bezwykopowej renowacji sieci podziemnych znalazła się na czele (ex aequo) wspomnianego zestawienia. Jak podkreśla w wywiadzie udzielonym dziennikowi Jakub Blejsz, działanie na tak niszowym rynku wymaga nie tylko wysoce specjalistycznego sprzętu, ale także wyspecjalizowanych pracowników z dużym doświadczeniem.

Jakim sprzętem dysponuje BLEJKAN? Zaglądamy do bazy sprzętowo-transportowej szczecińskiej spółki --->

Miniony rok nie był dla branży związanej z bezwykopową renowacją sieci rokiem dobrym pod względem ilości kontraktów. Jednak, jak tłumaczy Blejsz, jest to związane z tym, iż 2016 r. był pierwszym rokiem nowej perspektywy unijnej, co oznacza, że finansowanie z poprzedniej perspektywy się skończyło, a nowe środki nie zostały jeszcze uruchomione.

Warto przypomnieć, że rok 2015 okazał się dla spółki wyjątkowy. Przeprowadziła wówczas renowację około 100 km sieci (nie uwzględniając renowacji przyłączy o łącznej długości około kilkudziesięciu kilometrów), głównie kolektorów ściekowych sanitarnych lub ogólnospławnych. Liczba ta okazała się rekordowym wynikiem w Polsce. Rok 2015 był rzeczywiście rekordowy, nie da się tego ukryć, i to praktycznie pod każdym względem – nie tylko w zakresie realizacji zadań, ale też rozwoju spółki pod kątem zatrudnienia oraz sprzętowym i technologicznym mówił prezes firmy w rozmowie z portalem inzynieria.com, podsumowując rok 2015. Bywało, że prowadziliśmy pracę w kilkunastu miejscach jednocześnie w całym kraju – dodał. Co istotne, spółka dokładnie śledzi również rynek europejski i pozyskuje kontrakty również poza granicami Polski.

Kolejne lata będą lepsze, ale warto inwestować i stawiać na dywersyfikację działalności

Jakkolwiek rok 2016 zaznaczył się załamaniem rynku i to w skali znacznie większej niż się tego spodziewano, Jakub Blejsz z optymizmem patrzy w nadchodzący rok. Liczymy, że 2017 r. będzie znacznie lepszy, a tendencja będzie wzrostowa do końca całej perspektywy, tj. do 2022 r. – powiedział w rozmowie z „Parkietem”. Pozytywnym aspektem mijającego roku jest fakt, że pomimo tak poważnego spadku obrotów, zwiększyliśmy prawdopodobnie procentowy udział spółki w skali całego krajowego rynku. Świadczy to o wzrastającej skuteczności pozyskiwania zamówień – podsumował.

Plany BLEJKANA na nadchodzące lata pozwolą nie tylko na dalszy rozwój, ale i na ograniczenie ryzyka związanego z polskim rynkiem. Dlatego firma nadal będzie inwestować w zakup zaawansowanego technologicznie, specjalistycznego sprzętu, ale również zamierza zwiększać ilość kontraktów zagranicznych w portfelu zamówień, jak i rozpocząć działalność związaną z bezwykopową budową podziemnych sieci.

Firma BLEJKAN S.A. z siedzibą w Szczecinie to lider w branży bezwykopowej w zakresie renowacji. Świadczy usługi z zakresu renowacji przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, ciśnieniowych, technologicznych i gazowych z zastosowaniem pełnego wachlarza technologii, ze szczególnym uwzględnieniem najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku. Zarówno właściciele, kadra umysłowa, jak i pracownicy fizyczni wiedzę i doświadczenie zdobywali przez wiele lat, co wpływa na renomę firmy i jej ugruntowany w branży wizerunek solidnego partnera.

BLEJKAN na inzynieria.com --->