Robotami objęte zostaną fragmenty o łącznej długości ponad 110 m, a wykorzystana będzie metoda krakingu statycznego. Wymianie ulegną dwa odcinki rur DN150 – o długości 79,9 m oraz 7,1 m, a także długie na 26,7 m przyłącze.

W przypadku dwóch pierwszych odcinków rury żeliwne oraz azbestocementowe zastąpione mają zostać przewodami z żeliwa sferoidalnego do systemów wodociągowych PN 10. Jeśli chodzi o przyłącze, zamawiający wymaga użycia rury DN100 PE 100, PN 16, SDR11.

Wartość wybranej w przetargu oferty wynosi 0,38 mln zł.

Ważne połączenie w Łodzi

Warto przypomnieć, że 3 stycznia 2024 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji przejął Łódzką Spółkę Infrastrukturalną. W wyniku połączenia stał się właścicielem miejskiej infrastruktury obejmującej przede wszystkim:

  • ujęcia wody
  • stacje uzdatniania
  • wodociągi
  • kanalizacje sanitarne i ogólnospławne.

Pozostała część infrastruktury wodno–kanalizacyjnej w Łodzi, w tym większość majątku oczyszczalni ścieków, należy do miasta i jest dzierżawiona przez ZWiK.

Przeczytaj także. Rybnik: kto wykona prawie 9,5 km przewiertów?