Powinno to zminimalizować zagrożenia i uciążliwości wynikające z budowy kolektora. Metody, choć kosztowne, pozwoliły na zminimalizowanie powierzchni terenu niezbędnego do zajęcia pod inwestycję.Na modernizację oczyszczalni ścieków "Radocha II" oraz budowę kolektora ściekowego "Bobrek" mieszkańcy Sosnowca czekali ponad 30 lat. Koszty projektu wynoszą ok. 106 mln zł, z czego 63 mln zł pochodzi z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.To jednak tylko pierwszy etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej o łącznej długości ponad 400 km. Całość będzie kosztować ok. 600 mln zł. Realizacja założona jest do 2015 r.Aktualnie Radocha II przygotowana jest na odbiór 65 tys. m. sześć. ścieków na dobę. Kolejne etapy realizacji projektu - włączenie w projekt Katowic i Mysłowic - pozwoli wykorzystać te możliwości.