Certyfikat został przyznany firmie INFRA za kreowanie i konsekwentne wdrażanie najnowocześniejszych, specjalistycznych technologii bezwykopowych, uwzględniających szczególne kryteria ochrony środowiska naturalnego, pozycję lidera w branży oraz najwyższy standard zarządzania przedsiębiorstwem.

Organizatorem programu jakościowego i konkursu "Najwyższa Jakość" jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością z siedzibą w Poznaniu. Certyfikat otrzymują przedsiębiorstwa, których jakość produktów i usług jest konkurencyjna na rynkach unijnym i światowym. Wyróżnienie indywidualne przyznawane jest natomiast osobom, które przyczyniają się do rozwoju jakościowego swoich przedsiębiorstw oraz mogą wykazać się osiągnięciami w dziedzinie jakości.