Projekt „Poprawa jakości wody w Szczecinie” jest jednym z największych w Unii Europejskiej przedsięwzięć finansowanych w 66% z Funduszu Spójności. Całkowita wartość inwestycji przekracza 1 miliard złotych. Problem oczyszczania ścieków i dostarczanie dobrej jakościowo wody to zadanie nierozwiązane od lat w Szczecinie, jednak dzięki staraniom wielu osób już wkrótce Szczecin stanie się miastem ekologicznym – mówił podczas konferencji prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Program obejmuje budowę oczyszczalni ścieków Pomorzany, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Zdroje, budowę 5 dużych pompowni ścieków, budowę 160 km sieci kanalizacyjnych i renowację blisko 60 km sieci. Budowę magistral wodociągowych Miedwie – Kijewo oraz Warszawo – Mścięcino (łącznie 22 km), oraz budowę ok. 60 km sieci wodociągowej. Cały program obejmuje 24 kontrakty. Dotychczas zrealizowano już pompownię Górny Brzeg, pompownię przy ul. Białowieskiej oraz renowację kanalizacji w ulicach Bohaterów Warszawy i Ku Słońcu. Następne kontrakty są w różnych fazach realizacji. Całkowite rozliczenie i zakończenie programu przewidziano na grudzień 2010.